Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Mobiliosios programėlės Keliauk saugiai naudojimo sąlygos ir privatumo politika
sukurta: 2017.05.19 / atnaujinta: 2024.06.28 08:42

Naudojimo sąlygos

Šios Mobiliosios programėlės parsisiuntimas ir naudojimasis yra nemokamas.

Patvirtindamas naudotojas sutinka su visomis mobiliosios programėlės naudojimosi sąlygomis ir įsipareigoja jos nenaudoti jokiems neteisėtiems tikslams. Naudodamasis mobiliąja programėle naudotojas prisiima visą atsakomybę už pateiktos informacijos patikimumą ir teisingumą.

Mobiliosios programėlės savininkas, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ar kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mobiliosios programėlės funkcionalumui, turi teisę bet kada vienašališkai keisti šių sąlygų nuostatas, apie pakeitimus pranešdamas mobiliojoje programėlėje. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei naudotojas po sąlygų pakeitimų dienos ir toliau naudojasi mobiliąja programėle, laikoma, kad jis sutinka su visais sąlygų pakeitimais ir jokių pretenzijų dėl pakeitimų neturi.

Mobilioji programėlė turi prieigą prie naudotojo įrenginio techninių duomenų ir kitos informacijos, reikalingos jos techniniam palaikymui, be kurios būtų neįmanomas mobiliosios programėlės funkcionavimas.

Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis mobiliąja programėle, ją ištrinti iš įrenginio ar vėl įdiegti iš naujo.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija) stengiasi užtikrinti, kad mobiliojoje programėlėje Keliauk saugiai pateikiama informacija būtų tiksli ir aktuali, tačiau negali garantuoti, jog informacija apie įvažiavimą į užsienio valstybes yra galutinė ir išsami visais atžvilgiais. Naujausios ir visapusiškos informacijos dėl vizų ir įvažiavimo sąlygų į šalį rekomenduojame teirautis artimiausioje kelionės tikslo valstybės atstovybėje ar kompetentingose institucijose.

Užsienio reikalų ministerija primena, kad keliautojas pats atsakingas už savo priimamus sprendimus. Užsienio reikalų ministerija neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus remiantis mobiliojoje programėlėje pateikta informacija.

Mobiliojoje programėlėje yra nuorodų, nukreipiančių į interneto svetaines, kurių Užsienio reikalų ministerija neadministruoja. Užsienio reikalų ministerija neprisiima atsakomybės už turinį, pateiktą išoriniuose tinklapiuose ir nesuteikia jokių garantijų dėl pateikiamo turinio tikslumo ir išsamumo.

Mobiliosios programėlės atnaujinimas reikalauja interneto ryšio, kuris gali būti apmokestinamas.

Privatumo politika

Ši mobiliosios programėlės Keliauk saugiai privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip Užsienio reikalų ministerija (biudžetinės įstaigos kodas 188613242, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01108 Vilnius, tel. +370 5 236 2444, faksas +370 5 236 2626, el. paštas: urm@urm.lt, keliauk@urm.lt) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis Keliauk saugiai mobiliosios programėlės siūlomomis paslaugomis.

Su Užsienio reikalų ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu susisiekti galima el. paštu urm@urm.lt ir telefonu +370 706 52439.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (mobilųjį telefoną, planšetę) naudojate.

Tvarkydama naudotojo asmens duomenis, Užsienio reikalų ministerija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Užsienio reikalų ministerija organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrina, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir naudotojo pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagysčių ir sukčiavimo.

Naudojimasis programėle Keliauk saugiai yra anoniminis ir Užsienio reikalų ministerija neperduoda jokių naudotojo asmens duomenų.

Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų pateikti duomenys?

Jūsų pateikti duomenys, registruojant kelionę į užsienį, yra tvarkomi konsulinės pagalbos teikimo tikslais.

Jūsų pateikti duomenys, registruojantis konsulinėms paslaugoms Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, yra tvarkomi eilių valdymo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje tikslais.

Jūsų pateikti duomenys, pateikiant klausimą Užsienio reikalų ministerijai, yra tvarkomi atsakymo į paklausimą ir informacijos pateikimo tikslais.

Jūsų pateikti duomenys, užsisakant pranešimus apie kelionių rekomendacijų atnaujinimą šalims, yra tvarkomi pranešimų apie kelionių rekomendacijų atnaujinimą šalims išsiuntimo naudotojui tikslais.

Kokie duomenys yra tvarkomi?

Naudodamiesi mūsų paslauga galime paprašyti pateikti mums tam tikrą asmens tapatybę identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama susisiekiant su Jumis arba identifikuojant Jus. Asmens identifikavimo informacija gali apimti, bet neapsiriboja:

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija

 • vardas, pavardė – reikalinga vartotojo identifikavimui;
 • gimimo data – reikalinga vartotojo identifikavimui;
 • el. pašto adresas – reikalingas el. pašto patvirtinimui ir konsulinės pagalbos teikimo tikslais;
 • telefono numeris – reikalingas konsulinės pagalbos teikimo tikslais ir esant poreikiui patikslinti duomenis dėl vizito į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Informacija, kaip naudojate mūsų mobiliąją programėlę

Naudojimo duomenys renkami automatiškai naudojantis paslauga.

Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip Jūsų įrenginio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, aplankyti puslapiai, apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tuose puslapiuose, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Kai Jūs naudojatės paslauga naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu, mes galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipu, Jūsų mobiliojo įrenginio unikaliu ID, mobiliojo įrenginio IP adresu, mobiliojo telefono operacine sistema, Jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipu, unikaliu įrenginio identifikatoriumi ir kitais diagnostiniais duomenimis.

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė siunčia, kai lankotės mūsų mobiliojoje programėlėje arba kai jungiatės prie mobiliosios programėlės naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu.

Naudodamiesi mūsų mobiliąja programėle Keliauk saugiai, tam, kad galėtumėte naudotis visomis mobiliosios programėlės funkcijomis, mes galime, iš anksto gavus Jūsų leidimą, rinkti informacija apie Jūsų buvimo vietą. Šią informaciją naudojame teikdami, taip pat tobulindami ir pritaikydami savo paslaugas. Informacija gali būti įkelta į Užsienio reikalų ministerijos serverius arba gali būti saugoma Jūsų įrenginyje. Galite bet kada išjungti prieigą prie šios informacijos, naudodami savo įrenginio nustatymus. Taip pat Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis tam tikromis paslaugomis.

Kas yra Jūsų duomenų gavėjai?

Jūsų pateiktų duomenų gavėjai, priklausomai nuo to, kokiomis paslaugomis naudojatės mūsų mobiliojoje programėlėje, yra Užsienio reikalų ministerijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų darbuotojai.

Įstatymų nustatytais atvejais Jūsų pateikti duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims.

Kokį laikotarpį yra saugomi gauti duomenys?

Užsienio reikalų ministerija saugos Jūsų asmens duomenis tik tol, kol tai bus būtina šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Mes saugosime ir naudosime Jūsų asmens duomenis 30 kalendorinių dienų po mobiliojoje programėlėje užregistruotos kelionės pabaigos dienos arba po vizito Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dienos, vėliau jie bus automatiškai ištrinami.

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 5 metus nuo tų metų, kuriais buvo gautas paklausimas ir išsiųstas atsakymas į jį, vėliau Jūsų asmens duomenys bus automatiškai ištrinami.

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis, pateiktus užsisakant pranešimus apie kelionių rekomendacijų atnaujinimą šalims, tol, kol Jūs neatsisakysite šios paslaugos.

Užsienio reikalų ministerija taip pat saugos naudojimo duomenis vidinės analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami saugumo stiprinimui ar mūsų teikiamos paslaugos funkcionalumui pagerinti, arba mes esame teisiškai įpareigoti saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiką.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra svarbus, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninės saugyklos nėra 100% saugūs. Nors mes stengiamės naudoti priemones, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti visiško jų saugumo.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų mobiliojoje programėlėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurių mes nevaldome. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies interneto svetainę. Mes primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos interneto svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Mes galime laikas nuo laiko atnaujinti savo privatumo politiką. Bet kokie privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, ar nėra pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Skundą dėl galimai netinkamo Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo galite pateikti Užsienio reikalų ministerijos asmens duomenų apsaugos pareigūnui:

 • el. paštu urm@urm.lt;
 • paštu, adresu - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01108 Vilnius;
 • atvykus į Užsienio reikalų ministeriją ir pateikus jį Piliečių aptarnavimo skyriuje, adresu: J. Tumo–Vaižganto g. 2, Vilnius, tel.+370 5 236 2444, darbo laikas I-IV: 8.00-17.00, V: 8.00-15.45.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą dėl galimai netinkamo Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai:

Sapiegos g. 17, Vilnius, tel.: (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 94 94, el. paštas ada@ada.lt