Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444
Programėlės naudojimo sąlygos
Sukurta: 2017.05.19 / Atnaujinta: 2020.12.31 11:55

Naudojimo sąlygos


Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (URM) stengiasi užtikrinti, kad programėlėje „Keliauk Saugiai“ pateikiama informacija būtų tiksli ir aktuali, tačiau negali garantuoti, jog informacija apie įvažiavimą į užsienio valstybes yra galutinė ir išsami visais atžvilgiais. Naujausios ir visapusiškos informacijos dėl vizų ir įvažiavimo sąlygų rekomenduojame teirautis artimiausioje kelionės tikslo valstybės atstovybėje ar kompetentingose institucijose.

 

URM primena, kad keliautojas pats atsakingas už savo priimamus sprendimus. URM neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus remiantis programėlėje pateikta informacija.

 

Šioje programėlėje yra nuorodų, nukreipiančių į interneto puslapius, neadministruojamus URM. URM neprisiima atsakomybės už turinį, pateiktą išoriniuose tinklapiuose ir nesuteikia jokių garantijų dėl pateikiamo turinio tikslumo ir išsamumo.

 

Programėlės atnaujinimas reikalauja interneto ryšio, kuris gali būti apmokestinamas.


Asmens duomenų apsauga


Naudojimasis programėle „Keliauk Saugiai“ yra anoniminis ir URM neperduoda jokių vartotojo asmens duomenų. Programėlė gali naudoti mobiliojo įrenginio buvimo vietą, tačiau duomenys apie vartotojo buvimo vietą nėra siunčiami į URM, o naudojami tik programėlės viduje.

Išimtis taikoma vykdant kelionės registraciją, kurioje vartotojo įvesti duomenys yra pateikiami URM bei ištrinami po 30 dienų nuo užregistruotos kelionės pabaigos. Kelionės registracijoje pateikta asmeninė informacija gali būti naudojama teikiant konsulinę pagalbą.

URM asmens duomenų apsaugą užtikrina vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.