Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Kipras (Cyprus) Kipras EU
Atnaujinta: 2021-10-13
Skubios pagalbos telefono numeris: 112
Valstybė yra šalių, į kurias vykstant rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelionės saugumą, sąraše. Visi šiame puslapyje pateikti patarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ar vykti į konkrečią valstybę, keliautojas turi nuspręsti pats.

Rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių

Dėl koronaviruso pandemijos visi į Kipro Respubliką vykstantys asmenys per 48 val. iki skrydžio turi užpildyti ir pateikti anketą „Cyprus Flight Pass“. Anketą ir išsamią informaciją dėl jos pildymo galima rasti čia.

Kiti atvykimui taikomi reikalavimai skiriasi, priklausomai nuo to, iš kurios kategorijos valstybės atvykstate. Šalys skirstomos į spalvines kategorijas (žalią, oranžinę, raudoną ir pilką), atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro teikiamus duomenis. Šalių sąrašai yra peržiūrimi ir atnaujinami kiekvieną savaitę.  Juos galima rasti čia.

Žalia kategorija

 • Ribojimai atvykimui netaikomi.

Oranžinė kategorija

 • Atvykstantys iš šių valstybių asmenys turi pateikti neigiamą COVID-19 testo, atlikto ne anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio, rezultatą (vaikams iki 12 m. testo atlikti nereikia).
 • Kipro piliečiai ir nuolatiniai gyventojai bei kitos asmenų kategorijos, kurioms taikomos išimtys,  gali pasirinkti savo lėšomis testuotis tik atvykę į Kiprą. Tokiu atveju, iki testo rezultato gavimo, asmenys privalės saviizoliuotis laikantis sveikatos Ministerijos instrukcijų.

Raudona kategorija (DĖMESIO! Lietuva priskiriama raudonos kategorijos šalių grupei)

 • Taikomas dvigubo testavimosi reikalavimas: atvykstantys asmenys turi pateikti neigiamą COVID-19 testo, atlikto ne anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio, rezultatą (vaikams iki 12 m.testo atlikti nereikia) bei papildomai atlikti PGR testą atvykimo į Kiprą metu (paties asmens lėšomis) ir pasilikti saviizoliacijoje iki rezultato gavimo. 
 • Kipro piliečiai ir nuolatiniai gyventojai gali pasirinkti neatlikti COVID-19 nustatymo testo iki atvykimo, bet savo lėšomis testuotis tik atvykę į Kiprą. Tokiu atveju asmenys privalės saviizoliuotis 72 val. laikotarpiui bei, jam pasibaigus, darsyk savo lėšomis atlikti pakartotinį testą ir neigiamo jo rezultato pažymą patalpinti Cyprus Flight Pass interneto platformoje.

Pilka kategorija

 • Atvykti galima tik su specialiu leidimu (reikalavimas netaikomas Kipro piliečiams ir nuolatiniams Kipro gyventojams).
 • Asmenys privalo pateikti neigiamą COVID-19 testo, atlikto ne anksčiau kaip 72 val. iki skrydžio, rezultatą.
 • Atvykus į Kiprą yra privaloma 14 dienų saviizoliacija arba 7 dienų saviizoliacija, jei septintąją saviizoliacijos dieną asmuo savo lėšomis pasidaro Covid-19 testą ir neigiamo jo rezultato pažymą patalpina Cyprus Flight Pass interneto platformoje.

Šioje nuorodoje  galima rasti išsamų išaiškinimą, kada asmenys gali atlikti testą tik atvykę į Kiprą bei kaip yra interpretuojami atvejai, kuomet asmuo vyksta iš vienos kategorijos valstybės per kitai kategorijai priklausančią valstybę.

DĖMESIO: Vakcinacijos procesą užbaigę asmenys arba asmenys persirgę Covid-19 liga nepriklausomai nuo to, iš kurios kategorijos šalies atskrenda, yra atleidžiami nuo reikalavimo pateikti neigiamą PGR (PCR) testą ar saviizoliacijos. Išsamią informaciją apie atvykimo sąlygas vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims galima rasti čia.

„SafePass“

Nuo liepos 9 d. šalyje taikomas „SafePass“, t.y. 12 metų amžiaus ir vyresni asmenys renginiuose, paslaugų ir prekybos vietose (uždarose patalpose) turi turėti ir pateikti vakcinacijos / persirgimo per pastaruosius 6 mėn. / 72 val. neigiamo PGR ar greitojo antigenų testo pažymą.

Kilus klausimams rekomenduotina konsultuotis "Cyprus Flight Pass" aptarnavimo centro telefonu: +357 22 285 757

Dėl kelionių į/iš šiaurinę Kipro salos dalį

 • Atkreipiame dėmesį, jog šiaurinė Kipro salos dalis yra Kipro Respublikos Vyriausybės faktiškai nekontroliuojama teritorija, kurios administracijos Lietuvos Respublika nepripažįsta ir su ja santykių nepalaiko. Šiaurinėje Kipro salos dalyje atsidūrusiems Lietuvos Respublikos piliečiams gali būti teikiama tik ribota konsulinė pagalba. Prašome atsakingai įvertinti kelionės į šią teritoriją tikslingumą.
 • Šiuo metu judėjimas per salą dalijančią buferinę zoną leidžiamas, reikalavimus galima rasti čia

Ribojimai šalies viduje:

 • Privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes tiek uždarose patalpose, tiek lauke.
 • Aktualią informaciją apie kitus suvaržymus galima rasti čia

Nuolat atnaujinamą išsamią informaciją galite rasti Kipro Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje bei Lietuvos Respublikos ambasados Graikijos Respublikoje interneto svetainėje.


Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja atsižvelgti į valstybių taikomus judėjimo ir sienų kirtimo suvaržymus viruso plitimo suvaldymui bei valstybėse taikomas ribojamąsias  priemones ir įvertinti būtinybę vykti į užsienio valstybes.

Jei yra poreikis neatidėliotinai kelionei, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja prieš vykstant susipažinti su atvykimo į užsienio valstybę sąlygomis ir kitomis šalyje bei valstybėse, per kurių teritoriją važiuojama tranzitu, taikomomis ribojamosiomis priemonėmis, kurios gali turėti įtakos keliaujančiųjų planams ir kelionės saugumui.

Šiuo metu esantiems užsienio valstybėse rekomenduojama imtis būtinų atsargumo priemonių, atidžiai sekti vietos institucijų skelbiamas rekomendacijas bei nurodymus ir jų laikytis.

Daugiau informacijos dėl koronaviruso ir rekomendacijų gyventojams galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

Užsienio reikalų ministerijos telefonas +370 5 236 2444, WhatsApp +370 699 83537, el. paštas keliauk@urm.lt.

Rekomendacija bus peržiūrėta ne vėliau kaip 2021-10-29

Kelionėms į šią šalį tinkami dokumentai

 • Lietuvos Respublikos pasas
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė (ATK)

Vizos nereikia

Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstant į šią valstybę, vizos nereikia.

Lietuvos Respublikos piliečiai, šioje valstybėje gyvenantys ilgiau kaip 90 dienų, turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje ir gauti registracijos liudijimą. Informacija apie reikalingus dokumentus ir procedūras – ES informaciniame tinklapyje.

Pastaba:

Vykstant į šiaurinę šalies dalį yra papildomų sąlygų ir apribojimų. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Kipro Respublikos ambasadą Lenkijoje.

Kita informacija

Dėl kelionių į šiaurinę Kipro salos dalį

Atkreipiame dėmesį, kad šiaurinė Kipro salos dalis yra Kipro Respublikos Vyriausybės faktiškai nekontroliuojama teritorija, kurios administracijos Lietuvos Respublika nepripažįsta ir su ja santykių nepalaiko. Šiaurinėje Kipro salos dalyje atsidūrusiems Lietuvos Respublikos piliečiams gali būti teikiama tik ribota konsulinė pagalba. Prašome atsakingai įvertinti kelionės į šią teritoriją tikslingumą.

Covid-19 pandemijos plitimo prevencijos tikslu Kipro Respublika riboja asmenų judėjimą per salą dalijančią buferinę zoną, jos kirtimas leidžiamas tik Kipro Respublikos piliečiams, nuolatiniams gyventojams ir pavieniais humanitariniais atvejais, su oficialiu Kipro Respublikos institucijų leidimu.

Nekilnojamo turto įsigijimas Kipro Respublikos Vyriausybės faktiškai nekontroliuojamoje salos dalyje

Ne Kipro Respublikos piliečiams, norintiems įsigyti, nuomoti, reklamuoti ar siūlyti įsigyti nekilnojamą turtą teritorijoje, kuri nėra faktiškai kontroliuojama Kipro Vyriausybės (šiaurinėje Kipro salos dalyje), rekomenduojame kreiptis į teisininkus ir gauti tikslią informaciją Kipro Respublikos vidaus reikalų ministerijos Žemės ir topografijos departamente apie teisinį minėto nekilnojamo turto nuosavybės statusą, siekiant įsitikinti, kad sudaromas sandoris nepažeis teisėtų nuosavybės savininkų teisių. Priešingu atveju yra didelė tikimybė, kad pirkėjams gali būti iškeltos civilinės bylos, kadangi 1974 metais iš šiaurinės Kipro salos dalies pasitraukę graikiškos kilmės Kipro piliečiai gali užginčyti su minėtu nekilnojamu turtu susijusius nuosavybę ir sandorius. Tokie ieškiniai jau buvo pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra priėmęs kelis sprendimus pripažinusius iki 1974 metų Kipro šiaurinėje dalyje likusio nekilnojamo turto savininkus teisėtais šio turto savininkais. Graikų kilmės Kipro piliečiams priklauso apie 78% privačios žemės šiaurinėje Kipro salos dalyje.

Pirkėjams gali būti iškeltos bylos Kipro Respublikos teismuose, ir vadovaujantis Europos Bendrijos Reglamentu Nr.44 /2001 minėtų teismų sprendimai gali būti įgyvendinami visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Kipro Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnis numato, kad nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas, nuoma, reklama ar įkeitimas be savininko leidimo (asmens, kurio teisė į nekilnojamo turto nuosavybę įregistruota Kipro Respublikos Žemės registre, įskaitant 1974 metais iš šiaurinės Kipro dalies pasitraukusius graikų kilmės Kipro piliečius) yra baudžiama veika. Už šią veiką gali būti išduotas visose 27 Europos Sąjungos šalyse narėse taikomas Europos arešto orderis bei tarptautinis arešto orderis. Kodeksas taip pat numato teisiškai baudžiamą veiką už bet kokius bandymus vykdyti vieną iš aukščiau minėtų veiksmų.

Su nekilnojamojo turto įsigijimu šiaurinėje Kipro salos dalyje susijusius dokumentus Kipro valdžios institucijos vertina kaip bandymą vykdyti neteisėtą graikų kilmės kipriečių nekilnojamo turto įsigijimą. Tokius dokumentus turintys asmenys gali būti baudžiami remiantis Kipro Respublikos baudžiamuoju kodeksu.

Daugiau informacijos apie investicijų į Kipro salos šiaurinę dalį rizikas - Kipro Respublikos URM internetinėje svetainėje.

LR URM informacija apie nekilnojamojo turto įsigijimą Kipro Vyriausybės faktiškai nekontroliuojamoje salos dalyje anglų kalba.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos:

Žemėlapis
Afganistanas Afganistanas
Airija Airija
Albanija Albanija
Alžyras Alžyras
Andora Andora
Angilija Angilija
Angola Angola
Antigva ir Barbuda Antigva ir Barbuda
Argentina Argentina
Armėnija Armėnija
Aruba Aruba
Australija Australija
Austrija Austrija
Azerbaidžanas Azerbaidžanas
Bahamos Bahamos
Bahreinas Bahreinas
Baltarusija Baltarusija
Bangladešas Bangladešas
Barbadosas Barbadosas
Belgija Belgija
Belizas Belizas
Beninas Beninas
Bermuda Bermuda
Bisau Gvinėja Bisau Gvinėja
Bolivija Bolivija
Bosnija ir Hercegovina Bosnija ir Hercegovina
Botsvana Botsvana
Brazilija Brazilija
Brunėjus Brunėjus
Bulgarija Bulgarija
Burkina Fasas Burkina Fasas
Burundis Burundis
Butanas Butanas
Čadas Čadas
Čekija Čekija
Centrinės Afrikos Respublika Centrinės Afrikos Respublika
Čilė Čilė
Danija Danija
Dominika Dominika
Dominikos Respublika Dominikos Respublika
Dramblio Kaulo Krantas Dramblio Kaulo Krantas
Džersis Džersis
Džibutis Džibutis
Egiptas Egiptas
Ekvadoras Ekvadoras
Eritrėja Eritrėja
Estija Estija
Esvatinis Esvatinis
Etiopija Etiopija
Farerų Salos Farerų Salos
Fidžis Fidžis
Filipinai Filipinai
Folklando salos Folklando salos
Gabonas Gabonas
Gajana Gajana
Gambija Gambija
Gana Gana
Gernsis Gernsis
Gibraltaras Gibraltaras
Graikija Graikija
Grenada Grenada
Grenlandija Grenlandija
Gvatemala Gvatemala
Gvinėja Gvinėja
Haitis Haitis
Hondūras Hondūras
Honkongas Honkongas
Indija Indija
Indonezija Indonezija
Irakas Irakas
Iranas Iranas
Islandija Islandija
Ispanija Ispanija
Italija Italija
Izraelis Izraelis
Jamaika Jamaika
Japonija Japonija
Jemenas Jemenas
Jordanija Jordanija
Jungtinė Karalystė Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtiniai Arabų Emyratai Jungtiniai Arabų Emyratai
Juodkalnija Juodkalnija
Kambodža Kambodža
Kamerūnas Kamerūnas
Kanada Kanada
Kataras Kataras
Kazachstanas Kazachstanas
Kenija Kenija
Kinija Kinija
Kipras Kipras
Kirgizija Kirgizija
Kiribatis Kiribatis
Kiurasao Kiurasao
Kolumbija Kolumbija
Komorai Komorai
Kongo Demokratinė Respublika Kongo Demokratinė Respublika
Kongo Respublika Kongo Respublika
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja) Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)
Korėjos Respublika (Pietų Korėja) Korėjos Respublika (Pietų Korėja)
Kosovas Kosovas
Kosta Rika Kosta Rika
Kroatija Kroatija
Kuba Kuba
Kuveitas Kuveitas
Laosas Laosas
Latvija Latvija
Lenkija Lenkija
Lesotas Lesotas
Libanas Libanas
Liberija Liberija
Libija Libija
Lichtenšteinas Lichtenšteinas
Liuksemburgas Liuksemburgas
Madagaskaras Madagaskaras
Makao Makao
Malaizija Malaizija
Malavis Malavis
Maldyvai Maldyvai
Malis Malis
Malta Malta
Marokas Marokas
Maršalo salos Maršalo salos
Martinika Martinika
Mauricijus Mauricijus
Mauritanija Mauritanija
Meksika Meksika
Meno sala Meno sala
Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos) Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos)
Mergelių salos (JAV) Mergelių salos (JAV)
Mianmaras Mianmaras
Mikronezija Mikronezija
Moldova Moldova
Monakas Monakas
Mongolija Mongolija
Mozambikas Mozambikas
Namibija Namibija
Naujoji Kaledonija Naujoji Kaledonija
Naujoji Zelandija Naujoji Zelandija
Nauru Nauru
Nepalas Nepalas
Nigerija Nigerija
Nigeris Nigeris
Nikaragva Nikaragva
Norvegija Norvegija
Nyderlandai Nyderlandai
Omanas Omanas
Pakistanas Pakistanas
Palau Palau
Palestina Palestina
Panama Panama
Papua Naujoji Gvinėja Papua Naujoji Gvinėja
Paragvajus Paragvajus
Peru Peru
Pietų Afrikos Respublika Pietų Afrikos Respublika
Pietų Sudanas Pietų Sudanas
Portugalija Portugalija
Prancūzija Prancūzija
Prancūzijos Gviana Prancūzijos Gviana
Prancūzijos Polinezija Prancūzijos Polinezija
Puerto Rikas Puerto Rikas
Pusiaujo Gvinėja Pusiaujo Gvinėja
Reunjonas Reunjonas
Ruanda Ruanda
Rumunija Rumunija
Rusija Rusija
Rytų Timoras Rytų Timoras
Sakartvelas (Gruzija) Sakartvelas (Gruzija)
Saliamono salos Saliamono salos
Salvadoras Salvadoras
Samoa Samoa
San Marinas San Marinas
San Tomė ir Prinsipė San Tomė ir Prinsipė
Saudo Arabija Saudo Arabija
Seišeliai Seišeliai
Sen Martenas Sen Martenas
Sen Pjeras ir Mikelonas Sen Pjeras ir Mikelonas
Senegalas Senegalas
Sent Kitsas ir Nevis Sent Kitsas ir Nevis
Sent Lusija Sent Lusija
Sent Vinsentas ir Grenadinai Sent Vinsentas ir Grenadinai
Serbija Serbija
Šiaurės Makedonija Šiaurės Makedonija
Siera Leonė Siera Leonė
Singapūras Singapūras
Sint Martenas Sint Martenas
Sirija Sirija
Slovakija Slovakija
Slovėnija Slovėnija
Somalis Somalis
Šri Lanka Šri Lanka
Sudanas Sudanas
Suomija Suomija
Surinamas Surinamas
Švedija Švedija
Šveicarija Šveicarija
Šventasis Sostas Šventasis Sostas
Tadžikistanas Tadžikistanas
Tailandas Tailandas
Taivanas Taivanas
Tanzanija Tanzanija
Togas Togas
Tokelau Tokelau
Tonga Tonga
Trinidadas ir Tobagas Trinidadas ir Tobagas
Tunisas Tunisas
Turkija Turkija
Turkmėnistanas Turkmėnistanas
Tuvalu Tuvalu
Uganda Uganda
Ukraina Ukraina
Urugvajus Urugvajus
Uzbekistanas Uzbekistanas
Vanuatu Vanuatu
Venesuela Venesuela
Vengrija Vengrija
Vietnamas Vietnamas
Vokietija Vokietija
Žaliasis Kyšulys Žaliasis Kyšulys
Zambija Zambija
Zimbabvė Zimbabvė
Pasirinkite šalį ar teritoriją