Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Latvija (Latvia) Latvija EU Schengen (Nėra kintamojo*)
Atnaujinta: 2021-11-15
Skubios pagalbos telefono numeris: 112
Valstybė yra šalių, į kurias vykstant rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelionės saugumą, sąraše. Visi šiame puslapyje pateikti patarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ar vykti į konkrečią valstybę, keliautojas turi nuspręsti pats.

Į šalį rekomenduojama nevykti

  Nuo 2021 m. spalio 11 d. iki 2022 m. sausio 11 d. Latvijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Remiantis tuo, nuo spalio 11 d. Latvijoje viešose patalpose, taip pat ir švietimo įstaigose, veido kaukės yra privalomos visiems.

  Dėl kelionių:

  2021 m. birželio 15 d. Latvijos Vyriausybės sprendimu panaikinti apribojimai be svarbios būtinosios priežasties atvykti į Latviją iš Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės (JK). Detalūs atvykimo į Latviją reikalavimai ir išimtys numatyti Latvijos Vyriausybės nutarime (žr. V dalį).

  Covid-19 ribojančios priemonės Latvijoje taikomos atsižvelgiant į pandemijos situaciją šalyse, iš kurių atvykstama į ar keliaujama per Latviją. Žemos (iki 75 susirgimo atvejų 100 tūkst. gyventojų), aukštos ir ypač aukštos rizikos šalių sąrašas skelbiamas kiekvieną penktadienį ir įsigalioja tos pačios savaitės šeštadienį. 

  Visiems, bet kokiu būdu ir iš bet kurios valstybės keliaujantiems į Latviją arba vykstantiems per šalį tranzitu, privaloma ne anksčiau kaip prieš 48 valandas iki Latvijos Respublikos sienos kirtimo užpildyti keliautojo anketą covidpass.lv ir išsaugoti QR kodą.

  Į ar per Latviją iš aukštos rizikos ES, EEE valstybių, Šveicarijos ir JK be apribojimų ir izoliacijos gali vykti:

  • Europos vaistų agentūros ar Pasaulio sveikatos organizacijos pripažintomis vakcinomis paskiepyti asmenys, praėjus 15 dienų po vakcinacijos kurso pabaigos, ir turintys tai patvirtinantį dokumentą;
  • Covid-19 liga persirgę asmenys, kai nuo pirmo teigiamo  tyrimo yra praėję ne daugiau nei 180 d., ir turintys tai patvirtinantį dokumentą.

  Kiti nevakcinuoti ir nepersirgę asmenys turi pateikiti ne anksčiau nei prieš 72 val. atlikto PGR (anglų k. PCR) SARS-CoV-2 Covid-19 arba ne anksčiau nei prieš 48 val. atlikto SARS-CoV-2 antigeno tyrimo neigiamą rezultatą (testą galima atlikti ir atvykus į Latviją savo lėšomis per 24 val.). Taip pat šiems asmenims yra taikoma privaloma 10 dienų izoliacija.  Izoliacijos laikotarpį galima sutrumpinti 7-ą jos dieną savo lėšomis atlikus tyrimą.

  SVARBU! Į Latviją per išorinę ES sieną su Rusija ir Baltarusija atvykstantys profesionalūs komercinio krovininio ar keleivinio transporto vairuotojai privalo turėti neigiamą Covid-19 tyrimo rezultatą, baigto vakcinavimo arba persirgimo pažymą. Neturintiems minėtų dokumentų, bus privaloma atlikti tyrimą sienos perėjimo poste. Jei profesionalaus vairuotojo tyrimo rezultatas bus teigiamas, vairuotojas gali būti privalomai izoliuojamas Latvijoje.

  Iš aukštos rizikos trečiųjų valstybių į ar per Latviją be tyrimų ir izoliacijos gali atvykti tik Europos vaistų agentūros ar Pasaulio sveikatos organizacijos pripažintomis vakcinomis paskiepyti asmenys, praėjus 15 dienų po vakcinacijos kurso pabaigos, ir  Covid-19 liga ne anksčiau nei prieš 180 d. persirgę asmenys. Kitiems – privaloma turėti bent vieną iš svarbių neatidėliotino atvykimo į Latviją priežasčių (darbas, studijos, mokslas, šeimos susijungimas, gydymas, tranzitas, nepilnamečių palyda, grįžimas į nuolatinę gyvenamąją vietą ir laidotuvės) ir ne anksčiau nei prieš 72 val. atlikto PGR arba ne anksčiau nei prieš 24 val. atlikto antigeno tyrimo neigiamą rezultatą, o atvykus į Latviją izoliuotis 10 d.

  Iš ypač aukštos rizikos trečiųjų valstybių į ar per Latviją vykstantiems visiems asmenims privaloma turėti bent vieną iš svarbių neatidėliotino atvykimo į Latviją priežasčių, ne anksčiau nei prieš 72 val. atlikto PGR arba ne anksčiau nei prieš 24 val. atlikto SARS-CoV-2 antigeno tyrimo neigiamą rezultatą, o atvykę į Latviją privalo savo lėšomis per 24 val. atlikti pakartotinį tyrimą ir izoliuotis 10 d.

  KITA SVARBI INFORMACIJA:

  OFICIALIAS KONSULTACIJAS dėl atvykimo sąlygų teikia - Latvijos sienos apsaugos tarnyba tel.: +371 670 75616, o dėl izoliacijos ir kitų pandemiją ribojančių priemonių - Ligų profilaktikos kontrolės centras (SPKC) tel.: +371 67387661.

  Atvykstant iš ES, EEE, Šveicarijos ir JK galima pateikti ES skaitmeninį COVID-19 pažymėjimą arba šiose šalyse išduotą kitą vakcinaciją, persirgimą ar atliktą tyrimą patvirtinantį dokumentą. Atvykstant iš kitų valstybių tyrimo rezultatas turi būti pateiktas anglų ar šalies, iš kurios atvykstama, kalba. Šie dokumentai privalo būti popieriniai arba prieinami elektroniniame įrenginyje.

  Atvykstantys į Latviją iš žemos ar aukštos rizikos valstybės ar ES, EEE, Šveicarijos ar JK ir negalintys pateikti skiepijimą, persirgimą ar tyrimą įrodančio dokumento arba atvykstantys į Latviją iš ypač aukštos rizikos valstybės privalo savo lėšomis nedelsiant per 24 val. atlikti Covid-19 tyrimą ir izoliuotis.

  Asmenys, vykstantys per Latviją tranzitu, privalo šalį kirsti per 12 valandų nuo registracijos covidpass.lv sistemoje, išskyrus:

  1) tarptautinio transporto keleivius, kurie per 48 valandas turi išvykti iš Latvijos teritorijos;

  2) transporto pervežimo paslaugų darbuotojus, krovinių ar techninių reisų aptarnavimo darbuotojus, kurie per 72 valandas privalo kirsti Latvijos  teritoriją;

  3) laivo įgulos narius, taip pat jūrininkus, kurie turi nuvykti į savo darbo vietą į laivą arba grįžti iš savo darbo vietos laive;

  4) orlaivio įgulos narius;

  5) orlaivio keleivius, tranzitu kertančius Latvijos teritoriją, neišeinant iš kontroliuojamos oro uosto zonos ir būnant joje ne ilgiau kaip 24 valandas, jei gali pateikti jungiamojo skrydžio bilietus.

  Užsieniečiai keliauti tranzitu per Latviją iš aukštos ir ypač aukštos rizikos šalių, kurios nėra ES, EEE valstybės, Šveicarija ar Jungtinė Karalystė, gali tik grįždami į savo nuolatinę gyvenamą vietą. Jei tokie asmenys atskrenda į Latviją lėktuvu, tai privalo laukti jungiamojo skrydžio ne ilgiau nei 24 val., neišeidami iš kontroliuojamos oro uosto zonos.

  Testų ir izoliacijos ribojimai netaikomi:

  1) Vaikams, atvykstantiems į Latviją arba keliaujantiems per šalį tranzitu:

  • iki 12 metų amžiaus atlikti COVID-19 testo ir izoliuotis nereikia;
  • nuo 12 metų  amžiaus nevakcinuotiems ir nepersirgusiems – COVID-19 PGR arba antigenų tyrimas būtinas.

  2) transporto ir keleivių pervežimo paslaugų teikėjų darbuotojams ir keleivių, krovinių bei techninius reisus aptarnaujantiems darbuotojams, įskaitant atvejus, kai jie vyksta į darbą ar grįžta iš jo. Profesionalūs krovininio transporto ir autobusų vairuotojai Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Valstybės policijos pareigūnams paprašius privalo pateikti atitinkamą kategoriją patvirtinantį vairuotojo pažymėjimą, skaitmeninio tachografo kortelę ir paskutinių darbo dienų tachogramą bei transporto sektoriaus darbuotojo pažymėjimą – EK patvirtintą formą;

  3) jūrininkams, kuriems būtina nuvykti į darbo vietą laive ir iš jos grįžti;

  4) orlaivių keleiviams, kurie kerta Latviją tranzitu neišeidami iš kontroliuojamos oro uosto zonos ir būna joje ne ilgiau nei 24 val., ir gali pateikti vykimą tranzitu patvirtinančius dokumentus;

  5) užsienio diplomatinių ir konsulinių atstovybių, tarptautinių organizacijų ir jų atstovybių darbuotojams bei jų šeimos nariams, akredituotiems Latvijoje;

  6) asmenims, atvykusiems į Latviją valstybės prezidento, Seimo, Ministrų kabineto ar jų nario, Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Valstybės kontrolės ar ministerijos kvietimu;

  7) Latvijos ar užsienio diplomatiniams kurjeriams arba ad hoc diplomatiniams kurjeriams, pateikusiems oficialų dokumentą, kuriame nurodomas jo statusas ir diplomatinių pašto siuntų skaičius;

  8) Latvijos Respublikos diplomatinių pasų turėtojams, lydinčiam techniniam personalui ir diplomatinės ar konsulinės tarnybos pareigūnams bei darbuotojams, atliekantiems oficialias funkcijas;

  9) kasdien sausumos sieną su ES valstybėmis  kertantiems gyventojams, kai tai susiję su: darbu (privaloma pateikti darbo faktą patvirtinantį dokumentą); vaiko priežiūros paslaugų gavimu ar ikimokyklinio ugdymo paslaugų gavimu (pateikiant paslaugų teikėjo ar švietimo įstaigos išduotą pažymą); mokslu pradinio, vidurinio, aukštojo ar profesinio mokslo programose (pateikiant švietimo įstaigos išduotą pažymėjimą); lydint nepilnametį ar specialiųjų poreikių turintį moksleivį ar studentą (pateikiant paslaugų teikėjo ar švietimo įstaigos mokiniui išduotą pareiškimą). Šie asmenys privalo pildyti registracijos anketą vieną kartą per 30 dienų.

  10) kitiems asmenims, gavusiems Latvijos valstybės sienos apsaugos viršininko ar jo įgalioto pareigūno leidimą kirsti išorinę ES sieną, jei tai atitinka tarptautinės teisės normas, Latvijos valstybės interesus arba yra susijusi su nenugalima jėga ar humanitariniais sumetimais.  

  Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos ambasados Latvijoje interneto svetainėje.


  Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja atsižvelgti į valstybių taikomus judėjimo ir sienų kirtimo suvaržymus viruso plitimo suvaldymui bei valstybėse taikomas ribojamąsias  priemones ir įvertinti būtinybę vykti į užsienio valstybes.

  Jei yra poreikis neatidėliotinai kelionei, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja prieš vykstant susipažinti su atvykimo į užsienio valstybę sąlygomis ir kitomis šalyje bei valstybėse, per kurių teritoriją važiuojama tranzitu, taikomomis ribojamosiomis priemonėmis, kurios gali turėti įtakos keliaujančiųjų planams ir kelionės saugumui.

  Šiuo metu esantiems užsienio valstybėse rekomenduojama imtis būtinų atsargumo priemonių, atidžiai sekti vietos institucijų skelbiamas rekomendacijas bei nurodymus ir jų laikytis.

  Daugiau informacijos dėl koronaviruso ir rekomendacijų gyventojams galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

  Rekomendacijos, susijusios su kelionių reikalavimais ir ribojimais dėl koronaviruso infekcijos, skelbiamos vadovaujantis užsienio šalies kompetentingų institucijų pateikta oficialia informacija. Užsienio reikalų ministerija neteikia išaiškinimų dėl nustatytų šalies reikalavimų. Situacijai dėl pandemijos dinamiškai kintant, nuolat atnaujinamą informaciją rekomenduojame sekti oficialiose šalies, į kurią ketinate vykti, institucijų interneto svetainėse arba dėl papildomos informacijos kreiptis į tos šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

  Rekomendacija bus peržiūrėta ne vėliau kaip 2022-01-15

  Kelionėms į šią šalį tinkami dokumentai

  • Lietuvos Respublikos pasas
  • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė (ATK)

  Vizos nereikia

  Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstant į šią valstybę, vizos nereikia.

  Lietuvos Respublikos piliečiai, šioje valstybėje gyvenantys ilgiau kaip 90 dienų, turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje ir gauti registracijos liudijimą. Informacija apie reikalingus dokumentus ir procedūras – ES informaciniame tinklapyje.

  Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos:

  Darbo laikas I-IV: 8.00-17.00
  Darbo laikas V: 8.00-15.45
  Pietų pertrauka 12.00-12.45
  Per valstybines Lietuvos Respublikos šventes atstovybė nedirba: valstybinių švenčių sąrašas
  Žemėlapis
  Afganistanas Afganistanas
  Airija Airija
  Albanija Albanija
  Alžyras Alžyras
  Andora Andora
  Angilija Angilija
  Angola Angola
  Antigva ir Barbuda Antigva ir Barbuda
  Argentina Argentina
  Armėnija Armėnija
  Aruba Aruba
  Australija Australija
  Austrija Austrija
  Azerbaidžanas Azerbaidžanas
  Bahamos Bahamos
  Bahreinas Bahreinas
  Baltarusija Baltarusija
  Bangladešas Bangladešas
  Barbadosas Barbadosas
  Belgija Belgija
  Belizas Belizas
  Beninas Beninas
  Bermuda Bermuda
  Bisau Gvinėja Bisau Gvinėja
  Bolivija Bolivija
  Bosnija ir Hercegovina Bosnija ir Hercegovina
  Botsvana Botsvana
  Brazilija Brazilija
  Brunėjus Brunėjus
  Bulgarija Bulgarija
  Burkina Fasas Burkina Fasas
  Burundis Burundis
  Butanas Butanas
  Čadas Čadas
  Čekija Čekija
  Centrinės Afrikos Respublika Centrinės Afrikos Respublika
  Čilė Čilė
  Danija Danija
  Dominika Dominika
  Dominikos Respublika Dominikos Respublika
  Dramblio Kaulo Krantas Dramblio Kaulo Krantas
  Džersis Džersis
  Džibutis Džibutis
  Egiptas Egiptas
  Ekvadoras Ekvadoras
  Eritrėja Eritrėja
  Estija Estija
  Esvatinis Esvatinis
  Etiopija Etiopija
  Farerų Salos Farerų Salos
  Fidžis Fidžis
  Filipinai Filipinai
  Folklando salos Folklando salos
  Gabonas Gabonas
  Gajana Gajana
  Gambija Gambija
  Gana Gana
  Gernsis Gernsis
  Gibraltaras Gibraltaras
  Graikija Graikija
  Grenada Grenada
  Grenlandija Grenlandija
  Gvatemala Gvatemala
  Gvinėja Gvinėja
  Haitis Haitis
  Hondūras Hondūras
  Honkongas Honkongas
  Indija Indija
  Indonezija Indonezija
  Irakas Irakas
  Iranas Iranas
  Islandija Islandija
  Ispanija Ispanija
  Italija Italija
  Izraelis Izraelis
  Jamaika Jamaika
  Japonija Japonija
  Jemenas Jemenas
  Jordanija Jordanija
  Jungtinė Karalystė Jungtinė Karalystė
  Jungtinės Amerikos Valstijos Jungtinės Amerikos Valstijos
  Jungtiniai Arabų Emyratai Jungtiniai Arabų Emyratai
  Juodkalnija Juodkalnija
  Kambodža Kambodža
  Kamerūnas Kamerūnas
  Kanada Kanada
  Kataras Kataras
  Kazachstanas Kazachstanas
  Kenija Kenija
  Kinija Kinija
  Kipras Kipras
  Kirgizija Kirgizija
  Kiribatis Kiribatis
  Kiurasao Kiurasao
  Kolumbija Kolumbija
  Komorai Komorai
  Kongo Demokratinė Respublika Kongo Demokratinė Respublika
  Kongo Respublika Kongo Respublika
  Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja) Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)
  Korėjos Respublika (Pietų Korėja) Korėjos Respublika (Pietų Korėja)
  Kosovas Kosovas
  Kosta Rika Kosta Rika
  Kroatija Kroatija
  Kuba Kuba
  Kuveitas Kuveitas
  Laosas Laosas
  Latvija Latvija
  Lenkija Lenkija
  Lesotas Lesotas
  Libanas Libanas
  Liberija Liberija
  Libija Libija
  Lichtenšteinas Lichtenšteinas
  Liuksemburgas Liuksemburgas
  Madagaskaras Madagaskaras
  Makao Makao
  Malaizija Malaizija
  Malavis Malavis
  Maldyvai Maldyvai
  Malis Malis
  Malta Malta
  Marokas Marokas
  Maršalo salos Maršalo salos
  Martinika Martinika
  Mauricijus Mauricijus
  Mauritanija Mauritanija
  Meksika Meksika
  Meno sala Meno sala
  Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos) Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos)
  Mergelių salos (JAV) Mergelių salos (JAV)
  Mianmaras Mianmaras
  Mikronezija Mikronezija
  Moldova Moldova
  Monakas Monakas
  Mongolija Mongolija
  Mozambikas Mozambikas
  Namibija Namibija
  Naujoji Kaledonija Naujoji Kaledonija
  Naujoji Zelandija Naujoji Zelandija
  Nauru Nauru
  Nepalas Nepalas
  Nigerija Nigerija
  Nigeris Nigeris
  Nikaragva Nikaragva
  Norvegija Norvegija
  Nyderlandai Nyderlandai
  Omanas Omanas
  Pakistanas Pakistanas
  Palau Palau
  Palestina Palestina
  Panama Panama
  Papua Naujoji Gvinėja Papua Naujoji Gvinėja
  Paragvajus Paragvajus
  Peru Peru
  Pietų Afrikos Respublika Pietų Afrikos Respublika
  Pietų Sudanas Pietų Sudanas
  Portugalija Portugalija
  Prancūzija Prancūzija
  Prancūzijos Gviana Prancūzijos Gviana
  Prancūzijos Polinezija Prancūzijos Polinezija
  Puerto Rikas Puerto Rikas
  Pusiaujo Gvinėja Pusiaujo Gvinėja
  Reunjonas Reunjonas
  Ruanda Ruanda
  Rumunija Rumunija
  Rusija Rusija
  Rytų Timoras Rytų Timoras
  Sakartvelas (Gruzija) Sakartvelas (Gruzija)
  Saliamono salos Saliamono salos
  Salvadoras Salvadoras
  Samoa Samoa
  San Marinas San Marinas
  San Tomė ir Prinsipė San Tomė ir Prinsipė
  Saudo Arabija Saudo Arabija
  Seišeliai Seišeliai
  Sen Martenas Sen Martenas
  Sen Pjeras ir Mikelonas Sen Pjeras ir Mikelonas
  Senegalas Senegalas
  Sent Kitsas ir Nevis Sent Kitsas ir Nevis
  Sent Lusija Sent Lusija
  Sent Vinsentas ir Grenadinai Sent Vinsentas ir Grenadinai
  Serbija Serbija
  Šiaurės Makedonija Šiaurės Makedonija
  Siera Leonė Siera Leonė
  Singapūras Singapūras
  Sint Martenas Sint Martenas
  Sirija Sirija
  Slovakija Slovakija
  Slovėnija Slovėnija
  Somalis Somalis
  Šri Lanka Šri Lanka
  Sudanas Sudanas
  Suomija Suomija
  Surinamas Surinamas
  Švedija Švedija
  Šveicarija Šveicarija
  Šventasis Sostas Šventasis Sostas
  Tadžikistanas Tadžikistanas
  Tailandas Tailandas
  Taivanas Taivanas
  Tanzanija Tanzanija
  Togas Togas
  Tokelau Tokelau
  Tonga Tonga
  Trinidadas ir Tobagas Trinidadas ir Tobagas
  Tunisas Tunisas
  Turkija Turkija
  Turkmėnistanas Turkmėnistanas
  Tuvalu Tuvalu
  Uganda Uganda
  Ukraina Ukraina
  Urugvajus Urugvajus
  Uzbekistanas Uzbekistanas
  Vanuatu Vanuatu
  Venesuela Venesuela
  Vengrija Vengrija
  Vietnamas Vietnamas
  Vokietija Vokietija
  Žaliasis Kyšulys Žaliasis Kyšulys
  Zambija Zambija
  Zimbabvė Zimbabvė
  Pasirinkite šalį ar teritoriją