Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444
Norvegija (Norway) Norvegija Schengen (Nėra kintamojo*)
Skubios pagalbos telefono numeris: 112
Valstybė yra šalių, į kurias vykstant rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelionės saugumą, sąraše. Visi šiame puslapyje pateikti patarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ar vykti į konkrečią valstybę, keliautojas turi nuspręsti pats.

Rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių

Dėl nepalankios epidemiologinės COVID-19 situacijos į Oslą, Vikeną ir Rugalandą rekomenduojama nevykti.

Lietuva yra įtraukta į paveiktų šalių sąrašą, iš kurių, atvykus į Norvegiją, taikomas 10 dienų karantinas. Šalių sąrašas atnaujinamas kas 7 dienas, peržiūrint, kaip padėtis šalyse tenkina nustatytus kriterijus, todėl situacija dėl taikomų ribojamųjų priemonių gali keistis.   

Sausio 25 d. įsigaliojo atnaujintos atvykimo į Norvegiją sąlygos:

 • Prieš kelionę privaloma užpildyti registracijos anketą elektroniniu būdu,
 • Turėti pažymą apie neigiamą koronaviruso testą, atliktą ne seniau nei prieš 24 valandas iki atvykimo. Jeigu asmuo planuoja skristi ir turėti persedimų kitose šalyse, testą privaloma atlikti 24 valandas iki pirmojo planuojamojo skrydžio. Patvirtinti testavimo būdai yra PGR arba greitasis antigenų testas. Pažyma turi būti išrašyta norvegų, švedų, danų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Nepateikus neigiamo testo rezultato asmuo gali būti neįleistas į šalį. Neigiamas tyrimo rezultatas neatleidžia nuo 10 dienų karantino,
 • Atlikti naują testą atvykus į Norvegiją,
 • 10 dienų praleisti karantine.

Neigiamo testo, atlikto ne seniau nei prieš 24 valandas iki atvykimo į šalį, pažyma ir pakartotinis testas atvykus į Norvegiją yra privalomi. Galimybė atlikti testą Norvegijoje suteikiama visiems atvykusiems. Testą atlikti galima oro uoste arba vykstant automobiliu prie pasienio kontrolės punktų. Testo atlikimas yra nemokamas.  

Šiuo metu atvykimas į šalį yra apribotas. Kai kurie pasienio kontrolės punktai yra uždaryti arba veikia sutrumpintu laiku. Norint patikrinti, kurie pasienio kontrolės punktai yra atidaryti, rekomenduojama naudotis šioje nuorodoje esančia lentele:  https://bit.ly/3sAOb5X 

Asmenys, keliaujantys į Norvegiją iš Jungtinės Karalystės, Pietų Afrikos Respublikos, Airijos, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos bei Brazilijos privalo atvykę į Norvegiją atlikti PGR testą. Taip pat asmenys, buvę šiose šalyse sausio 15–25 d., privalo kuo skubiau atlikti PGR testą. 

Asmenys, kuriems nereikia pateikti neigiamo testo, atlikto ne seniau nei prieš 24 valandas iki atvykimo į šalį, pažymos: 

 • Norvegijos piliečiai;
 • Norvegijoje gyvenantys užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi arba teisę būti šalyje;
 • užsienio šalių piliečiai, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti tinkamą būtinųjų funkcijų atlikimą visuomenėje ar patenkinti būtinuosius gyventojų poreikius, o neleidus jiems atvykti kiltų pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai (privalės atlikti PGR testą anksčiausiai 3 dienas po atvykimo į šalį ir gauti neigiamą atsakymą prieš pradedant dirbti);
 • užsienio šalių piliečiai, keliaujantys tranzitu;
 • užsienio šalių piliečiai, reguliariai atvykstantys į Norvegiją iš Švedijos ar Suomijos dirbti arba studijuoti, išskyrus medicinos darbuotojus, kurie už Norvegijos ribų praleido daugiau kaip septynias dienas;
 • prieglobsčio prašytojai ir perkelti pabėgėliai;
 • užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi Norvegijoje, priėmus sprendimą dėl šeimos narių atvykimo;
 • asmenys, susiję su diplomatine veikla, dirbantys užsienio atstovybėse ar ambasadose;
 • tam tikros karinio personalo grupės.
 • Užsienio šalių piliečiai, dirbantys su krovinių ir keleivių pervežimu, arba vykstantys į tokį darbą ar iš jo;
 • pilotai ir jūreiviai, vykstantys į darbą ar iš jo (privalės gauti neigiamą PGR testo atsakymą prieš pradedant dirbti);
 • vaikai iki 12 metų. 

Karantino viešbučiai 

Kas nėra apgyvendinami karantino viešbučiuose: 

 • Asmenys, gyvenantys Norvegijoje (registruoti Gyventojų registre) arba galintys pateikti dokumentą apie turimą nuolatinį būstą Norvegijoje (pavyzdžiui, apie registruotą būstą Mokesčių inspekcijoje arba nuomos kontraktą).
 • Asmenys, kurie gali pateikti dokumentą, jog karantino metu gali gyventi tinkamoje vietoje su atskirtu kambariu, virtuve ir vonios kambariu. Tai gali būti, pavyzdžiui, laisvalaikio būstai, viešbučiai ir t. t.
 • Asmenys, kurie yra susituokę ar turintys bendrų vaikų su asmeniu, turinčiu nuolatinį būstą Norvegijoje, ir jų nepilnamečiai vaikai. Šie asmenys gali izoliuotis sutuoktinio ar kito iš tėvų būste.
 • Asmenys, keliaujantys darbo reikalais ir turintys darbdavį arba užsakovą, kuris parūpina tinkamą gyvenamąją vietą su atskiru kambariu. Privaloma pateikti dokumentą, įrodantį, kad atvykote darbo reikalais ir kad darbdavys arba užsakovas parūpino tinkamą gyvenamąją vietą su atskiru kambariu. Tinkama gyvenamoji vieta yra tokia, kur galima išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, kur yra atskiras kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiru vonios kambariu, atskira virtuve arba atskiru maisto patiekimu. Toks dokumentas gali būti, pavyzdžiui, darbo sutartis ir darbdavio deklaracija, kurioje nurodytos apgyvendinimo sąlygos. Deklaracijoje turi būti nurodyta, kur jūs gyvensite, taip pat darbdavio arba užsakovo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.
 • Prieglobsčio prašytojai arba perkelti pabėgėliai.
 • Tolimųjų reisų vairuotojai ir traukinių ekipažo nariai, nedirbantys prekiniuose traukiniuose, jeigu jie gali izoliuotis atskirai transporto priemonėje ar traukinyje, kurie yra pritaikyti nakvynei.
 • Užsienio kariuomenės dalinys, atvykęs į Norvegiją mokymams, pratyboms ar į operaciją, patvirtintą Norvegijos krašto apsaugos ministerijos. Studentai iš Norvegijos, kurie studijuoja užsienyje, bet iki studijų buvo registruoti Norvegijoje, įskaitant ir tuos studentus, kurie yra registruoti užsienyje dėl specialių Šiaurės šalių asmenų priregistravimo taisyklių. Karantino metu jie turi vengti artimo kontakto su asmenimis, su kuriais gyvena tame pačiame būste, bet su kuriais iki karantino negyveno kartu. 

Kartu gyvenantys ir kartu į Norvegiją vykstantys asmenys atvykę gali izoliuotis toje pačioje vietoje.  

Išlaidų dalis, kurią turi padengti privatūs asmenys, vyresni nei 18 metų, apsistoję karantino viešbutyje, ir darbdaviai, sudaro 500 NOK už parą. Vaikai iki 10 metų amžiaus, gyvenantys viename kambaryje su globėju, gali apsistoti nemokamai. Už vaikus nuo 10 iki 18 metų amžiaus mokama 250 NOK už parą. Su karantino viešbučiu atsiskaitoma įprastai, atvykus arba išvykstant. Karantino viešbučiuose apsistojusiems asmenims atliekamas nemokamas COVID-19 testas.  

Karantino sutrumpinimas  

Karantino laikotarpis po atvykimo į Norvegiją gali būti sutrumpintas iki 7 dienų. 

Asmenys, vykstantys į Norvegiją ir norintys sutrumpinti karantino laikotarpį, privalo po atvykimo atlikti du koronaviruso tyrimus ir gauti du neigiamus atsakymus. Pirmas testas turi būti atliktas vėliausiai 3 dienas po atvykimo į Norvegiją, o antras - anksčiausiai 7 dienas po atvykimo. Visais kitais atvejais privalomas yra 10 dienų karantinas.  

Ši taisyklė negalioja asmenims buvusiems Jungtinėje Karalystėje per pastarąsias 14 dienų. Asmenys, buvę JK per pastarąsias 14 dienų, privalo atlikti testą ir izoliuotis 10 d. 

Daugiau informacijos apie karantino sutrumpinimą rasite čia

Norvegijos sveikatos departamento paruošta informacija lietuvių kalba apie atvykimą į Norvegiją.

Informacija apie koronavirusą Norvegijos vyriausybės interneto svetainėje.

Norvegijos imigracijos departamento skelbiama informacija.

Norvegijos sveikatos instituto skelbiama informacija.   


Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja atsižvelgti į valstybių taikomus judėjimo ir sienų kirtimo suvaržymus viruso plitimo suvaldymui bei valstybėse taikomas ribojamąsias  priemones ir įvertinti būtinybę vykti į užsienio valstybes.

Jei yra poreikis neatidėliotinai kelionei, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja prieš vykstant susipažinti su atvykimo į užsienio valstybę sąlygomis ir kitomis šalyje bei valstybėse, per kurių teritoriją važiuojama tranzitu, taikomomis ribojamosiomis priemonėmis, kurios gali turėti įtakos keliaujančiųjų planams ir kelionės saugumui.

Šiuo metu esantiems užsienio valstybėse rekomenduojama imtis būtinų atsargumo priemonių, atidžiai sekti vietos institucijų skelbiamas rekomendacijas bei nurodymus ir jų laikytis.

Daugiau informacijos dėl koronaviruso ir rekomendacijų gyventojams galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

Užsienio reikalų ministerijos visą parą budintis telefonas +370 5 236 2444, WhatsApp +370 699 83537, el. paštas .

Perspėjimas bus peržiūrėtas ne vėliau kaip 2021-03-05

Kelionėms į šią šalį tinkami dokumentai

 • Lietuvos Respublikos pasas
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė (ATK)

Vizos nereikia

Trumpalaikiam buvimui Lietuvos Respublikos piliečiams vizos nereikia. Informacijos dėl įvažiavimo sąlygų rekomenduojame teirautis artimiausioje šalies atstovybėje ar kompetentingose institucijose.

Pastaba:

Lietuvos Respublikos piliečiai, šioje valstybėje besilankantys ilgalaikio buvimo tikslais (studijos, darbas ir pan.) turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje ir gauti registracijos liudijimą.

Informacija apie reikalingus dokumentus ir procedūras - Norvegijos Imigracijos Direktorato tinklapyje.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos:

Lietuvos Respublikos garbės konsulai:

Jurisdikcija Telemark
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Telemarkas)
Jurisdikcija Bergen
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Bergenas)
+47 55 12 31 01
Jurisdikcija Trondheim
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Trondheimas)
+47 73 80 21 60
Jurisdikcija Oslo
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Osle)
+47 22 83 18 49
Jurisdikcija Rogaland
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje
Jurisdikcija Bodo
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje
Žemėlapis
Afganistanas Afganistanas
Airija Airija
Albanija Albanija
Alžyras Alžyras
Andora Andora
Angilija Angilija
Angola Angola
Antigva ir Barbuda Antigva ir Barbuda
Argentina Argentina
Armėnija Armėnija
Aruba Aruba
Australija Australija
Austrija Austrija
Azerbaidžanas Azerbaidžanas
Bahamos Bahamos
Bahreinas Bahreinas
Baltarusija Baltarusija
Bangladešas Bangladešas
Barbadosas Barbadosas
Belgija Belgija
Belizas Belizas
Beninas Beninas
Bermuda Bermuda
Bisau Gvinėja Bisau Gvinėja
Bolivija Bolivija
Bosnija ir Hercegovina Bosnija ir Hercegovina
Botsvana Botsvana
Brazilija Brazilija
Brunėjus Brunėjus
Bulgarija Bulgarija
Burkina Fasas Burkina Fasas
Burundis Burundis
Butanas Butanas
Čadas Čadas
Čekija Čekija
Centrinės Afrikos Respublika Centrinės Afrikos Respublika
Čilė Čilė
Danija Danija
Dominika Dominika
Dominikos Respublika Dominikos Respublika
Dramblio Kaulo Krantas Dramblio Kaulo Krantas
Džersis Džersis
Džibutis Džibutis
Egiptas Egiptas
Ekvadoras Ekvadoras
Eritrėja Eritrėja
Estija Estija
Esvatinis Esvatinis
Etiopija Etiopija
Farerų Salos Farerų Salos
Fidžis Fidžis
Filipinai Filipinai
Folklando salos Folklando salos
Gabonas Gabonas
Gajana Gajana
Gambija Gambija
Gana Gana
Gernsis Gernsis
Gibraltaras Gibraltaras
Graikija Graikija
Grenada Grenada
Grenlandija Grenlandija
Gvatemala Gvatemala
Gvinėja Gvinėja
Haitis Haitis
Hondūras Hondūras
Honkongas Honkongas
Indija Indija
Indonezija Indonezija
Irakas Irakas
Iranas Iranas
Islandija Islandija
Ispanija Ispanija
Italija Italija
Izraelis Izraelis
Jamaika Jamaika
Japonija Japonija
Jemenas Jemenas
Jordanija Jordanija
Jungtinė Karalystė Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtiniai Arabų Emyratai Jungtiniai Arabų Emyratai
Juodkalnija Juodkalnija
Kambodža Kambodža
Kamerūnas Kamerūnas
Kanada Kanada
Kataras Kataras
Kazachstanas Kazachstanas
Kenija Kenija
Kinija Kinija
Kipras Kipras
Kirgizija Kirgizija
Kiribatis Kiribatis
Kiurasao Kiurasao
Kolumbija Kolumbija
Komorai Komorai
Kongo Demokratinė Respublika Kongo Demokratinė Respublika
Kongo Respublika Kongo Respublika
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja) Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)
Korėjos Respublika (Pietų Korėja) Korėjos Respublika (Pietų Korėja)
Kosovas Kosovas
Kosta Rika Kosta Rika
Kroatija Kroatija
Kuba Kuba
Kuveitas Kuveitas
Laosas Laosas
Latvija Latvija
Lenkija Lenkija
Lesotas Lesotas
Libanas Libanas
Liberija Liberija
Libija Libija
Lichtenšteinas Lichtenšteinas
Liuksemburgas Liuksemburgas
Madagaskaras Madagaskaras
Makao Makao
Malaizija Malaizija
Malavis Malavis
Maldyvai Maldyvai
Malis Malis
Malta Malta
Marokas Marokas
Maršalo salos Maršalo salos
Martinika Martinika
Mauricijus Mauricijus
Mauritanija Mauritanija
Meksika Meksika
Meno sala Meno sala
Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos) Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos)
Mergelių salos (JAV) Mergelių salos (JAV)
Mianmaras Mianmaras
Mikronezija Mikronezija
Moldova Moldova
Monakas Monakas
Mongolija Mongolija
Mozambikas Mozambikas
Namibija Namibija
Naujoji Kaledonija Naujoji Kaledonija
Naujoji Zelandija Naujoji Zelandija
Nauru Nauru
Nepalas Nepalas
Nigerija Nigerija
Nigeris Nigeris
Nikaragva Nikaragva
Norvegija Norvegija
Nyderlandai Nyderlandai
Omanas Omanas
Pakistanas Pakistanas
Palau Palau
Palestina Palestina
Panama Panama
Papua Naujoji Gvinėja Papua Naujoji Gvinėja
Paragvajus Paragvajus
Peru Peru
Pietų Afrikos Respublika Pietų Afrikos Respublika
Pietų Sudanas Pietų Sudanas
Portugalija Portugalija
Prancūzija Prancūzija
Prancūzijos Gviana Prancūzijos Gviana
Prancūzijos Polinezija Prancūzijos Polinezija
Puerto Rikas Puerto Rikas
Pusiaujo Gvinėja Pusiaujo Gvinėja
Reunjonas Reunjonas
Ruanda Ruanda
Rumunija Rumunija
Rusija Rusija
Rytų Timoras Rytų Timoras
Sakartvelas (Gruzija) Sakartvelas (Gruzija)
Saliamono salos Saliamono salos
Salvadoras Salvadoras
Samoa Samoa
San Marinas San Marinas
San Tomė ir Prinsipė San Tomė ir Prinsipė
Saudo Arabija Saudo Arabija
Seišeliai Seišeliai
Sen Martenas Sen Martenas
Sen Pjeras ir Mikelonas Sen Pjeras ir Mikelonas
Senegalas Senegalas
Sent Kitsas ir Nevis Sent Kitsas ir Nevis
Sent Lusija Sent Lusija
Sent Vinsentas ir Grenadinai Sent Vinsentas ir Grenadinai
Serbija Serbija
Šiaurės Makedonija Šiaurės Makedonija
Siera Leonė Siera Leonė
Singapūras Singapūras
Sint Martenas Sint Martenas
Sirija Sirija
Slovakija Slovakija
Slovėnija Slovėnija
Somalis Somalis
Šri Lanka Šri Lanka
Sudanas Sudanas
Suomija Suomija
Surinamas Surinamas
Švedija Švedija
Šveicarija Šveicarija
Šventasis Sostas Šventasis Sostas
Tadžikistanas Tadžikistanas
Tailandas Tailandas
Taivanas Taivanas
Tanzanija Tanzanija
Togas Togas
Tokelau Tokelau
Tonga Tonga
Trinidadas ir Tobagas Trinidadas ir Tobagas
Tunisas Tunisas
Turkija Turkija
Turkmėnistanas Turkmėnistanas
Tuvalu Tuvalu
Uganda Uganda
Ukraina Ukraina
Urugvajus Urugvajus
Uzbekistanas Uzbekistanas
Vanuatu Vanuatu
Venesuela Venesuela
Vengrija Vengrija
Vietnamas Vietnamas
Vokietija Vokietija
Žaliasis Kyšulys Žaliasis Kyšulys
Zambija Zambija
Zimbabvė Zimbabvė
Pasirinkite šalį ar teritoriją