Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444

Informacija ir rekomendacijos Lietuvos Respublikos piliečiams dėl situacijos Ukrainoje. Sužinok daugiau

Pensijos
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2022.01.19 10:00

Informacija apie pensijų mokėjimą užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – būti įgijusiam ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose (minimalus stažas senatvės pensijai – 15 metų). Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma.

Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar pensijos mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Užsienio išmokų skyriui.

Visą reikalingą informaciją apie pensijas gyvenantiems užsienyje, galite rasti čia.

Asmenys, gyvenantys užsienyje, dėl pensijos mokėjimo pratęsimo iki kiekvienų metų pabaigos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui turėtų atsiųsti dokumentą, patvirtinantį faktą, kad asmuo yra gyvas ir gyvena tam tikroje vietovėje. Dokumentą gali išduoti (patvirtinti): 

„Sodros“ tinklapyje (skiltyje „Gyvenantiems užsienyje“) galima rasti trimis kalbomis parengtą rekomenduojamos formos pareiškimo, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, šabloną (anglų k. Life certificate). Užpildytą pareiškimą gali patvirtinti gyvenamosios valstybės notaras, kompetentinga įstaiga (pensijoms skirti ir mokėti) arba Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas.

Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną.

PASTABA. Užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, teikiantiems dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Užsienio išmokų tarnybai dėl pensijos skyrimo ar mokėjimo pratęsimo, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos gali išduoti liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Konsulinis mokestis už liudijimo išdavimą – 30 eurų.

Naudinga informacija