BDAR
Asmens tapatybės kortelė arba Lietuvos Respublikos pasas
sukurta: 2020.02.17 / atnaujinta: 2024.01.30 18:18

Kur kreiptis

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali kreiptis:

Kreiptis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje, t. y. deklaravę išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę.  Dokumentų, patvirtinančių deklaruotą ar gyvenamąją vietą, pateikti nereikia. Ši informacija bus patikrinta priėmimo metu ir, jei reikės deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, tai bus galima padaryti tuo pačiu metu (paslauga nemokama).

Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje)
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje
  • jūreiviams

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus galima rasti Asmens dokumentų išrašymo centro interneto svetainėje, o apie šių dokumentų išdavimą/ keitimą  -  Migracijos departamento interneto svetainėje.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą/keitimą