TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Dokumentai pateikiami asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui

Sukurta: 2020.02.13 / Atnaujinta: 2020.02.18 08:56

Dokumentai, pateikiami ATK ar paso išdavimui/ keitimui:

VAIKUI IKI 16 METŲ

Išduodant pirmąjį pasą užsienyje gimusiam vaikui:

 • Užsienio valstybėje išduotas vaiko gimimą liudijantis dokumentas (jeigu vaiko gimimas neįtrauktas į apskaitą Lietuvoje).
 • Abiejų tėvų galiojantys pasai arba ATK.
 • Vaiko užsienio valstybės pasas ar asmens tapatybės kortelė (jeigu išduoti).
 • Konsulinis mokestis už paso ar ATK išdavimą.

Keičiant dokumentą vaikui iki 16 metų:

 • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos ATK).
 • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis galiojantis dokumentas.
 • Vaiko užsienio valstybės pasas arba asmens tapatybės kortelė (jeigu išduoti).
 • Konsulinis mokestis už paso ar ATK išdavimą/ keitimą.

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

 • Pateikiant piliečio nuo 1 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats.
 • Pateikiant piliečio iki 1 metų dokumentus, jam atvykti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nebūtina. Šiuo atveju reikia turėti dvi  vaiko amžių atitinkančias tapačias juodai baltas nuotraukas, kurių dydis – 40 x 60 mm, atstumas nuo nuotraukos viršutinio krašto iki viršugalvio turi būti 2–4 mm, atstumas nuo viršugalvio iki smakro turi būti 31-35 mm (visus reikalavimus nuotraukoms rasite čia.)
 • Jeigu tėvai išsituokę, dėl ATK ar paso išdavimo gali kreiptis: tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – pateikdamas tai patvirtinančią teismo nutartį; kitas iš tėvų – pateikdamas tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą (parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutikimas surašomas konsulinio pareigūno akivaizdoje) ir teismo nutartį.

Užsienio valstybės išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą (diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos vertimo paslaugų neteikia).

 

ASMENIUI  NUO 16 METŲ:

 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos ATK).
 • Užsienio valstybės pasas arba asmens tapatybės kortelė (jeigu išduoti).
 • Konsulinis mokestis už ATK ar paso išdavimą/ keitimą.
   

Pasikeitus pavardei po santuokos/ ištuokos užsienio valstybėje:

 • Užsienio valstybės išduotas santuokos sudarymą liudijantis dokumentas/ teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. 
 • Įtraukiant į apskaitą santuoką - abiejų sutuoktinių galiojantys pasai arba asmens tapatybės kortelės.
 • Įtraukiant į apskaitą ištuoką - pareiškėjo galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Konsulinis mokestis už paso ar ATK išdavimą/ keitimą.

Praradus asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):

 • Kitas turimas asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos ATK). Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, prašoma pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą, ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.
 • Pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
 • Konsulinis mokestis už paso ar ATK išdavimą.
   

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

 • Asmenys nuo 16 metų amžiaus prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.
 • Keičiamo asmens dokumento diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje palikti nereikia.
 • Jeigu asmuo pageidauja, kad jo ar vaiko pagamintas pasas ar (ir) asmens tapatybės kortelė būtų išsiųsti registruotu paštu, papildomai pateikiama:
  • diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje pildomas prašymas dėl paso, ATK ar voko su slaptažodžiu (jei asmeniui yra sukakę 14 metų) siuntimo registruotąja pašto siunta;
  • apmokėtas pašto vokas (2 vnt., jei prašoma ir voko su slaptažodžiu).
 • Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą (diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos vertimo paslaugų neteikia).
 • Visais atvejais pateikiant dokumentus dėl ATK ar paso išdavimo/ keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/ arba patikslintų pateiktus duomenis.