TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Mirties registravimas

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.02.21 15:36

Mirtis registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta.

Mirčiai įregistruoti turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Mirusiojo giminaičių, jo kaimynų ir kitų fizinių asmenų, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos arba policijos pareiškimas, kuris turi būti paduotas ne vėliau kaip per tris paras nuo mirimo arba mirusiojo suradimo laiko;
  • Medicininis mirties liudijimas arba kitoks medicininį mirties liudijimą atstojantis dokumentas.