BDAR
Santuokos registravimas
sukurta: 2015.09.08 / atnaujinta: 2024.01.30 18:18

Santuoka registruojama Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančių Lietuvos Respublikos piliečių gyvenamoji vieta.

Norintys susituokti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai turi pateikti:

  • Prašymą įregistruoti santuoką;
  • jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus;
  • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 

Kai prašymas įregistruoti santuoką diplomatinėje atstovybėje pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, kartu su prašymu, pasirašytu abiejų norinčių susituokti asmenų, turi būti pateiktos jų asmens tapatybę patvirtinančių ir, jei būtina, - kitų  dokumentų kopijos. Iki santuokos diplomatinei atstovybei turi būti pateikti prie prašymo įregistruoti santuoką pridėtų dokumentų originalai.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Konsulinis pareigūnas, susituokiantiesiems prašant ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, išvykimas į tolimojo plaukiojimo reisą) turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju susituokti pageidaujantys asmenys turi pateikti tam tikros  institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuokos registravimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose konsulinis mokestis yra 100 eurų.