TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Santuokos registravimas

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.08.24 11:50

Santuoka registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta.

Norintys susituokti konsulinei įstaigai asmeniškai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą įregistruoti santuoką;
  • Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus  ;
  •  Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Konsulinis pareigūnas, susituokiantiesiems prašant ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, išvykimas į tolimojo plaukiojimo reisą) turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju susituokti pageidaujantys asmenys turi pateikti tam tikros  institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuokos registravimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose konsulinis mokestis yra 100 eurų.