Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
Sukurta: 2015.07.21 / Atnaujinta: 2023.02.20 10:08

SVARBŪS PAKEITIMAI:

Nuo birželio 15 d. asmenys, besikreipiantys dėl dokumentų legalizavimo, dokumentus turi pateikti adresu J.Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje.

Laiką dokumentų priėmimui prašome rezervuoti elektroninėje asmenų registracijos sistemoje.


Asmenų aptarnavimo laikas:

 • dokumentai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 – 12.00 val.
 • dokumentai išduodami nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 14.00 – 16.00 val., penktadieniais 14.00 – 15.00 val.

Dokumentai legalizuoti teikiami tiesiogiai Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui (gali būti teikiami ir per kurjerį, bet ne paštu). Konsuliniame departamente pažyma Apostille tvirtinami tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas asmenų pateikti Lietuvoje išduoti dokumentai ir Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pateikti teisinės pagalbos prašymų dokumentai.

Daugiau informacijos galite gauti telefonu: +370 5 250 7706.

Pateikiami dokumentai:

 • dokumentas, kurį reikia legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille (jo originalas arba notaro patvirtintas nuorašas);
 • dokumentą teikiančio asmens galiojantis pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas per kurjerį – asmens dokumento kopija, patvirtinta notaro);
 • laisvos formos prašymas dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille, kuriame nurodoma valstybė, kurioje planuojama pateikti legalizuotą dokumentą, ir besikreipiančio asmens kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir telefono numeris);
 • banko pavedimo arba mokėjimo už dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma Apostille kvitas (konsulinis mokestis už 1 dokumento legalizavimą - 20 eurų). Asmuo apmoka ir pašto/kurjerio išlaidas, jei pageidauja dokumentą gauti per kurjerį.

Konsulinis mokestis už dokumentų legalizavimą sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5320. Konsulinis mokestis taip pat gali būti mokamas šiose vietose:

 • AB „Lietuvos paštas“ skyriuose
 • per UAB „Paysera“ interneto portalą
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose
 • UAB „Elotus“
 • UAB „Foxpay“ mokėjimų savitarnos terminaluose FOXBOX
 • UAB „Perlas Finance“ terminaluose
 • per UAB „Viena sąskaita“ internetinę svetainę
 • UAB „Mokėjimo paslaugos“ spaudos kioskuose.

Mokėdami už dokumentų legalizavimą, nurodykite šiuos duomenis:

 • Mokėjimo kodas: 5320
 • Įmokos pavadinimas: konsulinis mokestis
 • Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 • Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo sąskaitos: https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?lang=lt

Įmokų kodai ir mokėjimo informacija: https://www.vmi.lt/evmi/%C4%AEmok%C5%B3-kodai-ir-mok%C4%97jimo-informacija?inheritRedirect=true

SVARBU! Jei mokėjimas atliekamas banko pavedimu internetu, patvirtinkite mokėjimą banke ir pateikite banko kvitą.

Legalizuoti dokumentai bus išsiųsti gavėjui taip pat per kurjerių paštą, asmeniui iš kurjerių pašto įmonės užsisakius dokumento paėmimo paslaugą.


Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma Apostille reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

 • Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
 • Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma Apostille. Lietuvoje išduoto dokumento tvirtinimą pažyma Apostille atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

Pastaba. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma Apostille gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Legalizuojami ir tvirtinami pažyma Apostille gali būti šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma Apostille. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.