Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
Sukurta: 2015.07.21 / Atnaujinta: 2023.10.11 16:30

Laiką dokumentų priėmimui prašome rezervuoti elektroninėje asmenų registracijos sistemoje.


  Asmenų aptarnavimo laikas:

  • dokumentai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 – 12.00 val.
  • dokumentai išduodami nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 14.00 – 16.00 val., penktadieniais 14.00 – 15.00 val.

  Dokumentai legalizuoti teikiami tiesiogiai Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui (gali būti teikiami ir per kurjerį, bet ne paštu). Atkreipiame dėmesį, kad per kurjerį pateikti dokumentai legalizuojami eilės tvarka pagal gavimo datą, tačiau dėl itin padidėjusio per kurjerį gautų dokumentų skaičiaus jų nagrinėjimas užtrunka ilgiau negu įprastai. Konsuliniame departamente pažyma (Apostille) tvirtinami tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas asmenų pateikti Lietuvoje išduoti dokumentai ir Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pateikti teisinės pagalbos prašymų dokumentai.

  Pateikiami dokumentai:

  • dokumentas, kurį reikia legalizuoti ar patvirtinti apostile (jo originalas arba notaro patvirtintas nuorašas);
  • dokumentą teikiančio asmens galiojantis pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas per kurjerį – asmens dokumento kopija, patvirtinta notaro);
  • laisvos formos prašymas dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo apostile, kuriame nurodoma valstybė, kurioje planuojama pateikti legalizuotą dokumentą, ir besikreipiančio asmens kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir telefono numeris);
  • banko pavedimo arba mokėjimo už dokumento legalizavimą ar tvirtinimą apostile kvitas (konsulinis mokestis už 1 dokumento legalizavimą - 20 eurų). Asmuo apmoka ir pašto/kurjerio išlaidas, jei pageidauja dokumentą gauti per kurjerį.

  Konsulinis mokestis už dokumentų legalizavimą sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5320. Konsulinis mokestis taip pat gali būti mokamas šiose vietose:

  • AB „Lietuvos paštas“ skyriuose
  • per UAB „Paysera“ interneto portalą
  • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose
  • UAB „Elotus“
  • UAB „Foxpay“ mokėjimų savitarnos terminaluose FOXBOX
  • UAB „Perlas Finance“ terminaluose
  • per UAB „Viena sąskaita“ internetinę svetainę
  • UAB „Mokėjimo paslaugos“ spaudos kioskuose.

  Mokėdami už dokumentų legalizavimą, nurodykite šiuos duomenis:

  • Mokėjimo kodas: 5320
  • Įmokos pavadinimas: konsulinis mokestis
  • Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
  • Gavėjo kodas: 188659752
  • Mokesčio mokėtojo, kuriam skirta įmoka, pavadinimas (Vardas Pavardė arba įmonės pavadinimas)

  Gavėjo sąskaitos: Sąskaitos ir įmokų kodai - VMI.

  Įmokų kodai ir mokėjimo informacija.

  SVARBU! Jei mokėjimas atliekamas banko pavedimu internetu, patvirtinkite mokėjimą banke ir pateikite banko kvitą.

  Legalizuoti dokumentai bus išsiųsti gavėjui taip pat per kurjerių paštą, asmeniui iš kurjerių pašto įmonės užsisakius dokumento paėmimo paslaugą.

  Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo apostile reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

  • Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
  • Dokumentų tvirtinimas apostile – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas apostile. Lietuvoje išduoto dokumento tvirtinimą apostile atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

  Pastaba. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo apostile gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

  Legalizuojami ir tvirtinami apostile gali būti šie oficialūs dokumentai:

  • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens
  • administraciniai dokumentai
  • notariniai aktai
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
  • notariniai oficialių dokumentų nuorašai

  Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

  Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pavyzdžiui, diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

  SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 dienos, turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami apostile. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

  Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

  Kilus klausimams, juos užduoti galite užpildydami elektroninę paklausimo formą.