TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Konsulinis mokestis

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2020.02.03 11:43

Konsulinė paslauga

Tarifas

Asmens dokumentų išdavimas

 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas

20 eurų

Laikino paso išdavimas

50 eurų

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

100 eurų

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams 50 eurų

 

 

Vizos, leidimai gyventi ir tranzito dokumentai

 

Prašymas išduoti Šengeno vizą  

Vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus

80 eurų

40 eurų

Prašymas išduoti nacionalinę vizą

120 eurų

Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas

100 eurų

Supaprastinto tranzito dokumento (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimas

5 eurai

 

 

Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

 

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje

10 eurų

Legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje

20 eurų

 

 

Notariniai veiksmai

 

Sandorių patvirtinimas 

30 eurų

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 eurų už puslapį

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas     

10 eurų

Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas    

30 eurų už puslapį

Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas   

30 eurų

Asmeninio testamento priėmimas saugoti    

50 eurų

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas   

30 eurų

Jūrinio protesto priėmimas

100 eurų

Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimas 

10 eurų

 

 

Pilietybės klausimai

 

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimas ir perdavimas             

50 eurų

Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 

25 eurai

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimas ir perdavimas           

60 eurų

 

 

Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas:

 

Iki 115 eurų vertės     

15 eurų

Daugiau kaip 115 eurų vertės  

20 eurų

 

 

Kitos konsulinės funkcijos

 

Konsulinės pažymos išdavimas   

30 eurų

Dokumentų pareikalavimas iš LR ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas 

5 eurai

Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas      

50 eurų

Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

30 eurų per mėnesį

Civilinės būklės aktų įregistravimas ir civilinės

būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas.

 

Pastaba: konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.

5 eurai

Sandorių ar pareiškimų surašymas    

50 eurų

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja: