Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Lietuvos Respublikos pilietybė
Sukurta: 2015.07.08 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Užsienyje gyvenantys asmenys prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes arba per Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Konsuliniai mokesčiai Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą  - 100 eurų,
  • dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą - 60 eurų.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas: