Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444
Notariniai veiksmai
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2020.11.24 17:26

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą
 • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje
 • priima saugoti asmeninius testamentus
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką
 • priima jūrinius protestus
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus, tarifai:

Sandorių patvirtinimas:  
 • įgaliojimo patvirtinimas
30 eurų
 • testamento patvirtinimas
30 eurų
 • kitų sandorių patvirtinimas
30 eurų
Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eurų
Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas (už puslapį):  
 • iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą
30 eurų
 • iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas
30 eurų
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eurų
Jūrinio protesto akto priėmimas 100 eurų
Kitos paslaugos:  
 • sandorių ar pareiškimų surašymas
50 eurų

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus: