Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Notariniai veiksmai
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus, dydžiai.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus: 


DĖMESIO! Nuo 2021 m. liepos 1 d. kai kuriuos notarinius veiksmus Lietuvos notarų biuruose galima atlikti nuotoliniu būdu elektroninėje erdvėje.

Per nuotolį galima tvirtinti:

 • įgaliojimus;
 • nekilnojamojo turto sandorius;
 • vertybinių popierių perleidimo sandorius;
 • vadybų sutartis;
 • hipotekos ir įkeitimo sandorius;
 • paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą ir pan.

Sudaryti notarų elektroniniai dokumentai prilygsta notarų išduotiems popieriniams dokumentams.

Nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta, o nuotolinius notarinius veiksmus galima atlikti ir tiems asmenims, kurie yra užsienyje.

Klientas, norintis gauti nuotolines notarines paslaugas, turi pateikti užsakymą ir, gavus iš notaro nuorodą, jungtis prie vaizdo konferencijos portale https://www.enotaras.lt. Tokiu atveju būtina turėti kvalifikuotą elektroninį parašą, elektroninį spaudą kriptografinėje USB laikmenoje, gautą iš Registrų centro, arba asmens tapatybės nustatymo internete įrankį - Smart-ID.