TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.08.24 10:59

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, notariškai patvirtinti ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys nenumato kitaip.

Daugiau informacijos ir elektroninis prašymų pildymas - Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje.

Prašymų formos