TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Garbės konsulų funkcijos

Sukurta: 2017.02.28 / Atnaujinta: 2020.10.15 10:57

Lietuvos Respublikos garbės konsulai gali:

 • užsienyje Jums praradus pinigus, suteikti informaciją, kokiais skubiausiais būdais Jūsų artimieji Lietuvoje gali pervesti Jums pinigus į užsienio valstybę;
 • esant pagrįstam būtinumui, susitikti su sulaikytais Lietuvos Respublikos piliečiais ir jų prašymu aplankyti juos įkalinimo vietose;
 • padėti susisiekti su sutuoktiniu, artimaisiais ar kitu nurodytu asmeniu Lietuvoje;
 • padėti gauti medicinos pagalbą;
 • padėti gauti teisinę pagalbą ar vertėjo paslaugas (taikoma tik teikiant konsulinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimo);
 • jei nukentėjusysis nemoka ar nepakankamai moka užsienio kalbą, imtis priemonių, kad bendraujant su teisėsaugos institucijų atstovais dalyvautų vertėjas;
 • organizuoti Lietuvos piliečių grįžimą į Lietuvą.
 • rūpintis Lietuvos Respublikos piliečių ir juridinių asmenų interesų apsauga palikimo atsiradimo (succession mortis causa) atveju priimančiosios valstybės teritorijoje, laikantis tos valstybės įstatymų;
 • ginti nepilnamečių ir kitų asmenų, neturinčių visiško veiksnumo ir kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, interesus nepažeidžiant priimančiosios valstybės įstatymų, ypač jei tokiems asmenims reikia globos ar rūpybos.

Lietuvos Respublikos garbės konsulai negali:

 • priimti prašymų dėl Šengeno ir nacionalinių Lietuvos Respublikos vizų išdavimo ir jas išduoti;
 • priimti prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę liudijančių dokumentų  išdavimo (LR pasų, asmens tapatybės kortelių, LR laikinų pasų) ar jų keitimo, taip pat jų išduoti;
 • priimti prašymų dėl Asmens grįžimo pažymėjimų išdavimo
 • legalizuoti dokumentus ar tvirtinti juos pažyma Apostille;
 • atlikti notarinių veiksmų;
 • priimti prašymų dėl civilinės būklės aktų įregistravimo Lietuvoje ir registruoti civilinės būklės aktus Lietuvoje;
 • priimti prašymų dėl užsienio valstybėje įregistruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje;
 • priimti prašymų ir išduoti konsulines pažymas praradus Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registracijos liudijimą, dėl šeimyninės padėties, gyvenamosios vietos Lietuvoje, turimos Lietuvos Respublikos pilietybės ir kitais atvejais;
 • priimti prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • priimti prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo;
 • išduoti leidimus dėl mirusiojo palaikų pervežimo į Lietuvą;
 • priimti prašymų dėl leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ar keitimo;
 • vykdyti kelionių agentūrų, vertėjų ar gidų funkcijas;
 • teikti laidojimo bendrovių paslaugas;
 • teikti banko ar pašto paslaugas;
 • tarpininkauti įsidarbinant priimančioje užsienio valstybėje, tarpininkauti dėl priimančiosios valstybės vizų ar leidimų gyventi priimančioje valstybėje gavimo;
 • būti teisiniu atstovu ir gynėju teisme;
 • daryti įtaką ar kaip nors kitaip kištis į priimančios užsienio valstybės teisėsaugos ir kitų institucijų darbą;

Konsulinių pareigūnų ir garbės konsulų funkcijos yra reglamentuotos 1963 m. Vienos Konvencijoje.