Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Kelionės lėšos
Sukurta: 2015.07.07 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Naudingi patarimai

 • Kelionės metu yra patariama turėti visas kelionės reikmėms reikalingas lėšas ir jas laikyti ne vienoje vietoje bei skirtingais pavidalais (grynieji pinigai, banko kortelės, kelios sąskaitos banke). Primygtinai rekomenduojama vienoje vietoje su banko kortele nelaikyti jos PIN kodo, nesinešioti banko prisijungimo kodų kortelės ar kodų generatoriaus.
 • Prieš keliaujant į užsienį patartina įvertinti, ar jūsų banko kortelės pinigų išgryninimo ir išlaidų limitai yra nustatyti tinkamai. Jei jūsų sąskaitoje yra daugiau pinigų, negu jums reikia kelionės išlaidoms, nustatykite mokėjimo ir gryninimo operacijų apribojimus. Alternatyva - lėšas internetiniame banke perskirstyti į kitas sąskaitas ar indėlius. Tokiu atveju nebus įmanoma iš pavogtos kortelės pasisavinti visų jūsų lėšų tą pačią dieną.
 • Norėdami įvertinti galimybę atokiose vietovėse bankomate išsigryninti pinigus, pasinaudokite VISA ir MasterCard bankomatų lokatoriais. Jei yra galimybė pasinaudoti bankomatu ar mokėti kortele, rekomenduojama nelaikyti visų reikalingų kelionei lėšų grynųjų forma.
 • Prieš vykstant į ne ES valstybes rekomenduojama susisiekti su savo banku ir pranešti apie išvykimą ir atnaujinti savo kontaktinį telefono numerį. Bankui kilus įtarimų, kad atsiskaitymas užsienyje gali būti neteisėtas, atsiskaitymo operacija sustabdoma. Jei tokiu atveju bankui nepavyks su jumis susisiekti telefonu, mokėjimo kortelė bus užblokuota.
 • Užsirašykite savo banko skubios pagalbos numerį ir įsirašykite mobiliąją banko programėlę, kad praradę banko kortelę galėtumėte ją kuo skubiau užblokuoti.
 • Mokėdami kortele visada įsitikinkite, kad mokėjimo terminale įvesta suma atitinka jūsų apmokamos sąskaitos sumą.
 • Atsiskaitydami kortele visada stebėkite atsiskaitymo operaciją. Neleiskite išsinešti savo kortelės, visuomet stebėkite, ką su ja daro kitas asmuo. Įsitikinkite, jog po atsiskaitymo atgavote būtent savo kortelę.
 • Venkite naudotis bankomatais, esančiais gatvėje – patartina pinigus išsigryninti bankomatuose, esančiuose banko patalpose ar prekybos centruose. Įsitikinkite, kad naudodamiesi bankomatu nesate stebimi ir kad ant bankomato nėra sumontuota neteisėta kortelės skenavimo įranga.
 • Reguliariai tikrinkite savo sąskaitos išrašus internetiniame banke, kad laiku galėtumėte pastebėti pasisavintas lėšas.
 • Venkite atlikti operacijas interneto banke prisijungę prie viešų WiFi tinklų – jūsų banko duomenys gali būti lengvai pasisavinti.
 • Gaunant kai kurių valstybių vizą arba įvažiuojant į šalį gali būti reikalaujama įrodyti, jog turite pakankamai piniginių lėšų visam buvimo šalyje laikotarpiui. Dėl šios priežasties naudinga turėti tai įrodantį banko sąskaitos ar banko kortelės išrašą.

Ką daryti, jei užsienyje likote be pinigų?

Likus be materialinių lėšų (staiga susirgus, susižalojus, tapus nusikaltimo auka), reikalingų medicinos pagalbai ar grįžti į Lietuvą, galima kreiptis pagalbos į Lietuvos Respublikos atstovybę. Jums padės susisiekti su artimaisiais ar kitais asmenimis Lietuvoje, kurie galėtų padėti finansiškai.

Materialinė pagalba gali būti persiųsta dviem būdais:

1. Siunčiant pinigų perlaidą, pasinaudojus tarptautinėmis skubių pinigų pervedimo sistemomis:

2. Pageidaujamą pinigų sumą įnešant ar pervedant į LR užsienio reikalų ministerijos sąskaitą Lietuvoje:

LR užsienio reikalų ministerija, įstaigos kodas 188613242,
AB Bankas Swedbank, banko kodas 73000,
atsiskaitomoji sąskaita LT98 7300 0100 7608 6644

Šiuo atveju nukentėjusiajam pinigai bus išmokėti Lietuvos Respublikos atstovybėje.

Tik išimtiniais atvejais, jei nukentėjusysis neturi artimųjų arba per tam tikrą laiką su jais nepavyksta susisiekti, arba jie neturi galimybių ar atsisako padėti nukentėjusiajam, įsitikinus, kad nėra galimybių kitais būdais gauti lėšų, materialinė pagalba gali būti suteikta iš biudžeto. Tokią pagalbą gavęs asmuo įsipareigoja ją grąžinti.