Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau
Norvegija (Norway) Norvegija Schengen (Nėra kintamojo*)
Atnaujinta: 2021-06-21
Skubios pagalbos telefono numeris: 112
Valstybė yra šalių, į kurias vykstant rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelionės saugumą, sąraše. Visi šiame puslapyje pateikti patarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ar vykti į konkrečią valstybę, keliautojas turi nuspręsti pats.

Rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių

Išsamią informaciją apie atnaujintą tvarką dėl kelionių taisyklių švelninimo rasite čia.

Į Norvegiją atvykstantys asmenys, kurie yra pilnai pasiskiepiję Norvegijoje arba persirgę koronavirusu, kai nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau nei 6 mėnesiai, išvengia karantino. Atkreipiamas dėmesys, kad šiems asmenims vis tiek privaloma atlikti koronaviruso tyrimą atvykus į Norvegiją. Atnaujinta tvarka įsigalioja nuo birželio 11 d. 15:00 val. Norvegijos laiku. 

Asmenys, pasiskiepiję Norvegijoje pirma doze ir nuo pirmos dozės praėjus 3-15 savaičių, išvengia karantino viešbučių. Svarbu: Tai neatleidžia nuo karantino. Karantiną privaloma atlikti tinkamoje tam vietoje, t. y. vietoje su atskiru kambariu, virtuve ir vonios kambariu. 

Vaikai iki 18 metų, atlikę PGR tyrimą ne anksčiau nei po 3 dienų po atvykimo, gali sutrumpinti karantiną. 

Daugiau informacijos apie atnaujintas atvykimo taisykles rasite čia. 

Nuo gegužės 27 d. keičiasi karantino viešbučių taisyklės atvykstantiems iš EES/Šengeno erdvės/Jungtinės Karalystės į Norvegiją. Nuo gegužės 27 d. nebelieka skirstymo į būtinas ir nebūtinas keliones. Asmenys atvykstantys į Norvegiją iš „raudonų“ šalių su padidėjusiu susirgimo atvejų skaičiumi privalo karantiną atlikti karantino viešbučiuose. Išsamią informaciją apie atnaujintą tvarką bei lentelę su paveiktomis šalimis rasite čia

Norvegijos vyriausybė pristatė atvykimo į Norvegiją taisyklių pakeitimus, kuriais švelninami reikalavimai, taikomi dokumentams, skirtiems įrodyti, kad užsienio šalies pilietis yra Norvegijos gyventojas ir turi teisę atvykti į šalį.   

Atvykstant į Norvegiją nebetaikomas reikalavimas pateikti dokumento, įrodančio nuolatinę gyvenamąją vietą Norvegijoje (norv. bostedsattest), kurį gali gauti tik asmenys registruoti Nacionaliniame gyventojų registre (norv. Folkeregisteret). Užsienio šalių piliečiai, neregistruoti kaip Norvegijos gyventojai Nacionaliniame gyventojų registre, gali pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jų gyvenamąją vietą Norvegijoje. Asmenys turi pateikti įrodymų, kad turi nuolatinę gyvenamąja vietą Norvegijoje ir kad grįžta po kelionės ar laikino buvimo užsienio šalyje. 

Pakeitimai dėl reikiamų dokumentų pateikimo: 

 • Jeigu asmuo neturi patvirtinimo (norv. bostedsattest) iš Nacionalinio gyventojų registro (norv. Folkeregisteret), privaloma pateikti nuosavo arba nuomojamo būsto sutartį. Nuomojamo būsto Norvegijoje sutartis privalo galioti išvykstant iš Norvegijos ir grįžtant į Norvegiją. Sutartis privalo nenutrūkstamai galioti išvykimo iš Norvegijos metu.
 • Jeigu asmuo neturi būsto sutarties, galiojančios viso išvykimo metu, privaloma pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad asmuo gyvena Norvegijoje, pavyzdžiui, darbo sutartį arba patvirtinimą iš mokyklos, universiteto arba kolegijos.
 • Neturint patvirtinimo, kad asmuo yra registruotas Nacionaliniame gyventojų registre, ir norint grįžti į Norvegiją privaloma įrodyti, kad į Norvegiją grįžtama iš kelionės arba laikino buvimo užsienio šalyje, pavyzdžiui, kelionės iš Norvegijos į kitą šalį bilietus.

Daugiau informacijos apie tai čia

Išimtys dėl atvykimo į Norvegiją galioja tik tam tikrais atvejais: 

 • užsieniečiai, nuolat gyvenantys Norvegijoje ir galintys pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
 • asmenys, atvykstantys iš „geltonų“ šalių;
 • esant ypatingoms priežastims dėl būtinybės rūpintis sergančiais ir t. t.;
 • užsienio šalių piliečiai, kuriems institucijų tvarka yra nustatyta vaiko globa ir numatytos sąlygos dėl vaiko lankymo;
 • nuolat gyvenančio Norvegijoje asmens artimi šeimos nariai, pavyzdžiui, sutuoktinis, sugyventinis (turėti šį statusą patvirtinančius dokumentus), nepilnamečiai vaikai, arba nepilnamečių vaikų tėvai bei įtėviai;
 • tėvai, išsiskyrę ir pageidaujantys susitikti su nepilnamečiais vaikais (privaloma pateikti teismo sprendimą, gimimo liudijimą ir t. t.);
 • žurnalistai arba kiti darbuotojai, paskirti darbui užsienio žiniasklaidos įstaigose;
 • tranzitu keliaujantys asmenys;
 • pilotai ir jūreiviai;
 • diplomatai;
 • užsienio šalių piliečiai, dirbantys su krovinių ir keleivių pervežimu;
 • užsienio šalių piliečiai, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti tinkamą būtinųjų funkcijų atlikimą visuomenėje ar patenkinti būtinuosius gyventojų poreikius, o neleidus jiems atvykti kiltų pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai;
 • sveikatos apsaugos darbuotojai, reguliariai atvykstantys į Norvegiją iš Švedijos ar Suomijos dirbti Norvegijos sveikatos priežiūros įstaigose.

Išimtis taip pat taikoma būtinai reikalingiems Norvegijos darbo rinkoje darbuotojams, užtikrinant sklandžią ir nuolatinę veiklą šalies pramonėje bei versle. Atkreipiamas dėmesys, kad ne visi dirbantys Norvegijoje galės atvykti į šalį naudojant šią išimtį. 

Visą informaciją bei prašymo formą rasite čia

Visą informaciją apie tai lietuvių kalba rasite Norvegijos darbo inspekcijos (Arbeidstilsynet) interneto svetainėje.   

Asmenys, turintys teisę vykti į Norvegiją, privalo:  

 • prieš kelionę užpildyti registracijos anketą elektroniniu būdu;
 • turėti pažymą apie neigiamą koronaviruso testą, atliktą ne seniau nei prieš 24 valandas iki atvykimo. Patvirtinti testavimo metodai: PGR arba greitasis antigenų testas. Neigiamo testo pažymą privaloma išversti į norvegų, anglų, danų, švedų, vokiečių arba prancūzų k. Nepateikus neigiamo testo rezultato asmuo gali būti neįleistas į šalį. Neigiamas tyrimo rezultatas neatleidžia nuo 10 dienų karantino;
 • atlikti naują testą atvykus į Norvegiją;

Neigiamo testo, atlikto ne seniau nei prieš 24 valandas iki atvykimo į šalį, pažyma ir pakartotinis testas atvykus į Norvegiją yra privalomi. Išimtis dėl neigiamo testo, atlikto prieš 24 val. iki atvykimo į šalį, pažymos pateikimo rasite čia. Galimybė atlikti testą Norvegijoje suteikiama visiems atvykusiems. Testą atlikti galima oro uoste arba vykstant automobiliu prie pasienio kontrolės punktų. Testo atlikimas yra nemokamas. 

Šiuo metu atvykimas į šalį yra apribotas. Kai kurie pasienio kontrolės punktai yra uždaryti arba veikia sutrumpintu laiku.

 Karantino viešbučiai

Kartu gyvenantys ir kartu į Norvegiją vykstantys asmenys atvykę gali izoliuotis toje pačioje vietoje. 

Išlaidų dalis, kurią turi padengti privatūs asmenys, vyresni nei 18 metų, apsistoję karantino viešbutyje, ir darbdaviai, sudaro 500 NOK už parą. Vaikai iki 10 metų amžiaus, gyvenantys viename kambaryje su globėju, gali apsistoti nemokamai. Už vaikus nuo 10 iki 18 metų amžiaus mokama 250 NOK už parą. Su karantino viešbučiu atsiskaitoma įprastai, atvykus arba išvykstant. Karantino viešbučiuose apsistojusiems asmenims atliekamas nemokamas COVID-19 testas.

Norvegijos sveikatos departamento paruošta informacija lietuvių kalba apie atvykimą į Norvegiją.

Informacija apie koronavirusą Norvegijos Vyriausybės interneto svetainėje.

Norvegijos imigracijos departamento skelbiama informacija.

Norvegijos sveikatos instituto skelbiama informacija.   


Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja atsižvelgti į valstybių taikomus judėjimo ir sienų kirtimo suvaržymus viruso plitimo suvaldymui bei valstybėse taikomas ribojamąsias  priemones ir įvertinti būtinybę vykti į užsienio valstybes.

Jei yra poreikis neatidėliotinai kelionei, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja prieš vykstant susipažinti su atvykimo į užsienio valstybę sąlygomis ir kitomis šalyje bei valstybėse, per kurių teritoriją važiuojama tranzitu, taikomomis ribojamosiomis priemonėmis, kurios gali turėti įtakos keliaujančiųjų planams ir kelionės saugumui.

Šiuo metu esantiems užsienio valstybėse rekomenduojama imtis būtinų atsargumo priemonių, atidžiai sekti vietos institucijų skelbiamas rekomendacijas bei nurodymus ir jų laikytis.

Daugiau informacijos dėl koronaviruso ir rekomendacijų gyventojams galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

Užsienio reikalų ministerijos telefonas +370 5 236 2444, WhatsApp +370 699 83537, el. paštas keliauk@urm.lt.

Rekomendacija bus peržiūrėta ne vėliau kaip 2021-07-10

Kelionėms į šią šalį tinkami dokumentai

 • Lietuvos Respublikos pasas
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė (ATK)

Vizos nereikia

Trumpalaikiam buvimui Lietuvos Respublikos piliečiams vizos nereikia. Informacijos dėl įvažiavimo sąlygų rekomenduojame teirautis artimiausioje šalies atstovybėje ar kompetentingose institucijose.

Pastaba:

Lietuvos Respublikos piliečiai, šioje valstybėje besilankantys ilgalaikio buvimo tikslais (studijos, darbas ir pan.) turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje ir gauti registracijos liudijimą.

Informacija apie reikalingus dokumentus ir procedūras - Norvegijos Imigracijos Direktorato tinklapyje.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos:

Lietuvos Respublikos garbės konsulai:

Jurisdikcija Telemark
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Telemarkas)
Jurisdikcija Bergen
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Bergenas)
+47 55 12 31 01
Jurisdikcija Trondheim
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Trondheimas)
+47 73 80 21 60
Jurisdikcija Oslo
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje (Osle)
+47 22 83 18 49
Jurisdikcija Rogaland
Pareigos: Garbės konsulas Norvegijoje
Žemėlapis
Afganistanas Afganistanas
Airija Airija
Albanija Albanija
Alžyras Alžyras
Andora Andora
Angilija Angilija
Angola Angola
Antigva ir Barbuda Antigva ir Barbuda
Argentina Argentina
Armėnija Armėnija
Aruba Aruba
Australija Australija
Austrija Austrija
Azerbaidžanas Azerbaidžanas
Bahamos Bahamos
Bahreinas Bahreinas
Baltarusija Baltarusija
Bangladešas Bangladešas
Barbadosas Barbadosas
Belgija Belgija
Belizas Belizas
Beninas Beninas
Bermuda Bermuda
Bisau Gvinėja Bisau Gvinėja
Bolivija Bolivija
Bosnija ir Hercegovina Bosnija ir Hercegovina
Botsvana Botsvana
Brazilija Brazilija
Brunėjus Brunėjus
Bulgarija Bulgarija
Burkina Fasas Burkina Fasas
Burundis Burundis
Butanas Butanas
Čadas Čadas
Čekija Čekija
Centrinės Afrikos Respublika Centrinės Afrikos Respublika
Čilė Čilė
Danija Danija
Dominika Dominika
Dominikos Respublika Dominikos Respublika
Dramblio Kaulo Krantas Dramblio Kaulo Krantas
Džersis Džersis
Džibutis Džibutis
Egiptas Egiptas
Ekvadoras Ekvadoras
Eritrėja Eritrėja
Estija Estija
Esvatinis Esvatinis
Etiopija Etiopija
Farerų Salos Farerų Salos
Fidžis Fidžis
Filipinai Filipinai
Folklando salos Folklando salos
Gabonas Gabonas
Gajana Gajana
Gambija Gambija
Gana Gana
Gernsis Gernsis
Gibraltaras Gibraltaras
Graikija Graikija
Grenada Grenada
Grenlandija Grenlandija
Gvatemala Gvatemala
Gvinėja Gvinėja
Haitis Haitis
Hondūras Hondūras
Honkongas Honkongas
Indija Indija
Indonezija Indonezija
Irakas Irakas
Iranas Iranas
Islandija Islandija
Ispanija Ispanija
Italija Italija
Izraelis Izraelis
Jamaika Jamaika
Japonija Japonija
Jemenas Jemenas
Jordanija Jordanija
Jungtinė Karalystė Jungtinė Karalystė
Jungtinės Amerikos Valstijos Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtiniai Arabų Emyratai Jungtiniai Arabų Emyratai
Juodkalnija Juodkalnija
Kambodža Kambodža
Kamerūnas Kamerūnas
Kanada Kanada
Kataras Kataras
Kazachstanas Kazachstanas
Kenija Kenija
Kinija Kinija
Kipras Kipras
Kirgizija Kirgizija
Kiribatis Kiribatis
Kiurasao Kiurasao
Kolumbija Kolumbija
Komorai Komorai
Kongo Demokratinė Respublika Kongo Demokratinė Respublika
Kongo Respublika Kongo Respublika
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja) Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)
Korėjos Respublika (Pietų Korėja) Korėjos Respublika (Pietų Korėja)
Kosovas Kosovas
Kosta Rika Kosta Rika
Kroatija Kroatija
Kuba Kuba
Kuveitas Kuveitas
Laosas Laosas
Latvija Latvija
Lenkija Lenkija
Lesotas Lesotas
Libanas Libanas
Liberija Liberija
Libija Libija
Lichtenšteinas Lichtenšteinas
Liuksemburgas Liuksemburgas
Madagaskaras Madagaskaras
Makao Makao
Malaizija Malaizija
Malavis Malavis
Maldyvai Maldyvai
Malis Malis
Malta Malta
Marokas Marokas
Maršalo salos Maršalo salos
Martinika Martinika
Mauricijus Mauricijus
Mauritanija Mauritanija
Meksika Meksika
Meno sala Meno sala
Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos) Mergelių Salos (Didžiosios Britanijos)
Mergelių salos (JAV) Mergelių salos (JAV)
Mianmaras Mianmaras
Mikronezija Mikronezija
Moldova Moldova
Monakas Monakas
Mongolija Mongolija
Mozambikas Mozambikas
Namibija Namibija
Naujoji Kaledonija Naujoji Kaledonija
Naujoji Zelandija Naujoji Zelandija
Nauru Nauru
Nepalas Nepalas
Nigerija Nigerija
Nigeris Nigeris
Nikaragva Nikaragva
Norvegija Norvegija
Nyderlandai Nyderlandai
Omanas Omanas
Pakistanas Pakistanas
Palau Palau
Palestina Palestina
Panama Panama
Papua Naujoji Gvinėja Papua Naujoji Gvinėja
Paragvajus Paragvajus
Peru Peru
Pietų Afrikos Respublika Pietų Afrikos Respublika
Pietų Sudanas Pietų Sudanas
Portugalija Portugalija
Prancūzija Prancūzija
Prancūzijos Gviana Prancūzijos Gviana
Prancūzijos Polinezija Prancūzijos Polinezija
Puerto Rikas Puerto Rikas
Pusiaujo Gvinėja Pusiaujo Gvinėja
Reunjonas Reunjonas
Ruanda Ruanda
Rumunija Rumunija
Rusija Rusija
Rytų Timoras Rytų Timoras
Sakartvelas (Gruzija) Sakartvelas (Gruzija)
Saliamono salos Saliamono salos
Salvadoras Salvadoras
Samoa Samoa
San Marinas San Marinas
San Tomė ir Prinsipė San Tomė ir Prinsipė
Saudo Arabija Saudo Arabija
Seišeliai Seišeliai
Sen Martenas Sen Martenas
Sen Pjeras ir Mikelonas Sen Pjeras ir Mikelonas
Senegalas Senegalas
Sent Kitsas ir Nevis Sent Kitsas ir Nevis
Sent Lusija Sent Lusija
Sent Vinsentas ir Grenadinai Sent Vinsentas ir Grenadinai
Serbija Serbija
Šiaurės Makedonija Šiaurės Makedonija
Siera Leonė Siera Leonė
Singapūras Singapūras
Sint Martenas Sint Martenas
Sirija Sirija
Slovakija Slovakija
Slovėnija Slovėnija
Somalis Somalis
Šri Lanka Šri Lanka
Sudanas Sudanas
Suomija Suomija
Surinamas Surinamas
Švedija Švedija
Šveicarija Šveicarija
Šventasis Sostas Šventasis Sostas
Tadžikistanas Tadžikistanas
Tailandas Tailandas
Taivanas Taivanas
Tanzanija Tanzanija
Togas Togas
Tokelau Tokelau
Tonga Tonga
Trinidadas ir Tobagas Trinidadas ir Tobagas
Tunisas Tunisas
Turkija Turkija
Turkmėnistanas Turkmėnistanas
Tuvalu Tuvalu
Uganda Uganda
Ukraina Ukraina
Urugvajus Urugvajus
Uzbekistanas Uzbekistanas
Vanuatu Vanuatu
Venesuela Venesuela
Vengrija Vengrija
Vietnamas Vietnamas
Vokietija Vokietija
Žaliasis Kyšulys Žaliasis Kyšulys
Zambija Zambija
Zimbabvė Zimbabvė
Pasirinkite šalį ar teritoriją