TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Prancūzija (France)
EU schengen

Skubios pagalbos telefono numeris: 112

Valstybė yra šalių, į kurias vykstant rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelionės saugumą, sąraše. Visi šiame puslapyje pateikti patarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ar vykti į konkrečią valstybę, keliautojas turi nuspręsti pats.

Rekomenduojama imtis atsargos priemonių

Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą koronaviruso pandemiją, rekomenduoja imtis atsargos priemonių. Dėl kelionės į šalį sąlygų rekomenduojama teirautis šalies ambasadoje arba informacijos ieškoti oficialiuose šalies institucijų puslapiuose:

Esantiems šalyje rekomenduojame imtis būtinų atsargumo priemonių, atidžiai sekti vietos institucijų skelbiamas rekomendacijas bei nurodymus ir jų laikytis.

Daugiau informacijos dėl koronaviruso ir rekomendacijų gyventojams galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

Užsienio reikalų ministerijos visą parą budintis telefonas +370 5 236 2444 (WhatsApp: +370 699 83537), el. paštas pilieciai@urm.lt.

Rekomenduojame užsiregistruoti Užsienio reikalų ministerijos kelionių registracijos sistemoje https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.


Dėl COVID-19 viruso pandemijos Prancūzija pratęsė sienų su ES šalimis, Šengeno erdve ir Jungtine Karalyste kontrolę iki š. m. spalio 31 d.

Prancūzijos Vyriausybės gegužės 11 d. sprendimu iki š. m. birželio 15 d. draudžiamas užsieniečių atvykimas į šalį, išskyrus šiuos griežtai apibrėžtus atvejus:

 • vykimas tranzitu (jei turite pravažiuoti Prancūziją, kad grįžtumėte namo į savo rezidavimo šalį);
 • turite rezidento statusą Prancūzijoje (t. y. oficialiai gyvenate šioje šalyje);
 • vykdomas prekių gabenimas;
 • sveikatos pareigūnų atvykimas kovai su COVID-19 virusu;
 • esate pasienio darbuotojas (pranc. travailleur frontalier);
 • orlaivio ar krovinio gabenimo įgula vyksta į savo išvykimo punktą;
 • diplomatinių atstovybių ar tarptautinių organizacijų, įsikūrusių Prancūzijoje, personalas;
 • asmenys, keliaujantys savo vaikų priežiūros, mokymo ir pan. tikslais (leidimas galioja nuo š. m. gegužės 11 d.).

Prancūzijos Vyriausybė taip pat rengia atskirą instrukciją, pagal kurią aukščiau minėtų išimčių sąrašas būtų taikomas (bus patikslinta):

 • žemės ūkio sezoniniams darbuotojams iš ES šalių, turintiems darbo sutartį su įmone, įsikūrusia Prancūzijoje;
 • komandiruojamiems darbuotojams, ES šalių piliečiams, kurių komandiruotė negali būti atidedama ir yra ekonomiškai pagrįsta motyvuotu darbdavio paaiškinimu.

Privaloma pažyma keliaujantiems į Prancūziją ar vykstantiems per jos teritoriją tranzitu

Vykstantys į Prancūziją ar keliaujantys per jos teritoriją tranzitu privalo su savimi turėti užpildytą specialią pažymą (gali būti parašyta ir ranka):

Pastaba: atnaujintą pažymos formą, į kurią bus įtrauktas aukščiau paminėtas punktas dėl asmenų, keliaujančių savo vaikų priežiūros, mokymo ir pan. tikslais (leidimas galioja nuo š. m. gegužės 11 d.)., Prancūzijos vidaus reikalų ministerija planuoja paskelbti savo internetinėje svetainėje (www.interieur.gouv.fr) artimiausiu metu.

Dokumentai, pagrindžiantys teisę įvažiuoti į Prancūziją

Vykstantiems į Prancūziją ar keliaujantiems per jos teritoriją tranzitu privaloma su savimi turėti dokumentus, pagrindžiančius jų teisę įvažiuoti į Prancūziją (pvz., nuolat Prancūzijoje gyvenantys asmenys gali pateikti savo vardu sudarytos darbo sutarties, būsto nuomos, telefono ar elektros tiekimo sutarties kopiją ar sąskaitą).

Iš ES šalių atvykusiems asmenims privaloma 14 d. saviizoliacija netaikoma

Iš ES šalių, taip pat Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Andoros, Monako, Vatikano, San Marino atvykstantiems asmenims privaloma 14 d. saviizoliacija taikoma nebus.

Pagrindiniai reikalavimai judėjimui šalies viduje

 • Nuo gegužės 11 d. Prancūzijos viešajame transporte privaloma dėvėti kaukes (reikalavimas taikomas asmenims nuo 11 m.).
 • Piko valandomis (nuo 06:30 iki 9:30 ir nuo 16:00 iki 19:00 val.) viešuoju transportu vyktantiems asmenims privaloma su savimi turėti specialią darbdavio išduotą pažymą ar kitą kelionės būtinybę pagrindžiančią pažymą.
 • Leidžiama vykti ne toliau nei 100 km spinduliu nuo gyvenamosios vietos. Numatomos kelios griežtai apibrėžtos išimtys: judėjimas darbo tikslais ar dėl neatidėliotinų šeiminių priežasčių (pvz., laidotuvės, sunkiai sergančio artimojo slaugymas ir pan.), taip pat vykimas į teismo posėdį ir pan. Šiuo atveju privaloma su savimi turėti užpildytą spec. pažymą https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19 ir dokumentus, patvirtinančius būtinybę keliauti.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, Prancūzijos teritorija yra suskirstyta į „žalias“ (žemas susirgimų lygis) ir „raudonas“ (aukštas susirgimų lygis) zonas. Priklausomai nuo zonos, veikia arba neveikia vidurinės mokyklos, miesto parkai, didieji prekybos centrai ir pan.

Pasitikrinti, kurioje zonoje yra jūsų gyvenamoji vieta, galite oficialioje Prancūzijos Vyriausybės interneto svetainėje, kurioje pateikiama aktualiausia informacija apie COVID-19 situaciją: https://bit.ly/3fGUluP.


Dėl Prancūzijoje besitęsiančių „geltonųjų liemenių“ judėjimo protestų ir kelių blokadų, taip pat dėl išliekančios teroristinių išpuolių grėsmės rekomenduojama išlikti budriems.

Lapkričio mėn. Paryžiuje ir kituose Prancūzijos miestuose prasidėjusios „geltonųjų liemenių“ demonstracijos kai kur virto riaušėmis, susirėmimais su policija, masiniu turto niokojimu; prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos, vandens patrankos.

Turistams rekomenduojama su savimi visuomet turėti galiojančius asmens ir kelionės dokumentus. Užsienio reikalų ministerija ragina piliečius atidžiai sekti ir vadovautis Prancūzijos institucijų skelbiamomis rekomendacijomis, vengti vietų, kur vyksta masinės demonstracijos.

Kelionėms į šią šalį tinkami dokumentai

 • Lietuvos Respublikos pasas
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė (ATK)

Vizos nereikia

Lietuvos Respublikos piliečiams vykstant į šią valstybę vizos nereikia.

Lietuvos Respublikos piliečiai, šioje valstybėje gyvenantys ilgiau kaip 90 dienų, turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje ir gauti registracijos liudijimą. Informacija apie reikalingus dokumentus ir procedūras – ES informaciniame tinklapyje.Pastaba:

Paskelbta nauja nepilnamečių išvykimo iš Prancūzijos teritorijos tvarka, kuri pradėjo galioti nuo 2017 m. sausio 15 d.

Nepilnametis, nuolatos gyvenantis Prancūzijoje, norintis išvykti iš Prancūzijos teritorijos be tėvų palydos, privalės turėti šiuos tris dokumentus:

1.Galiojantį asmens dokumentą ir vizą, jei ši reikalinga vykstant į pasirinktą šalį;

2.Vieno iš nepilnamečio vaiko tėvų užpildytą ir pasirašytą formą dėl leidimo vaikui keliauti be tėvų palydos;

3.Vieno iš tėvų (pildžiusio prašymo formą) galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar leidimo gyventi šalyje) kopiją“

 

Detalius reikalavimus Prancūzijos ir trečiųjų šalių piliečiams reglamentuoja Prancūzijos Respublikos teisės aktai (prancūzų kalba):

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774

Kita informacija

Daugėjant transporto priemonių vairuotojų padarytų kelių eismo saugumo pažeidimų Prancūzijoje, rekomenduojame pasidomėti Prancūzijos kelių eismo saugumo teisiniu reglamentavimu.

 

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės:

Prancūzija LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOJE, MAROKO KARALYSTEI, MONAKO KUNIGAIKŠTYSTEI IR TUNISO RESPUBLIKAI
Adresas: 22, bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE
Darbo laikas I-IV: 9.00-18.00 Darbo laikas V: 9.00-16.45 Pietų pertrauka: 13.00-14.00

Per valstybines Lietuvos Respublikos šventes atstovybė nedirba: valstybinių švenčių sąrašas.

+33 1 40 54 50 50,
+33 1 40 54 50 51
amb.fr@urm.lt
+33 1 40 54 50 75,
+33 1 40 54 50 65
http://fr.mfa.lt
plačiau »
Prancūzija LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS
Adresas: 22, Bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE

Per valstybines Lietuvos Respublikos šventes atstovybė nedirba: valstybinių švenčių sąrašas.

+33 1 40 54 50 65
delegation.oecd@mfa.lt
http://oecd.mfa.lt/
plačiau »

Lietuvos Respublikos garbės konsulai:

Prancūzija ANNE-MARIE JEANNE HELENE GOUSSARD
Adresas: Consulat Honoraire a Troyes 42B, boulevard du 14 Juillet 10 000 Troyes FRANCE
+33 6 08 99 02 14
Pareigos: Garbės konsulė Prancūzijoje
Prancūzija BERNARD BOISSONNEAU
Adresas: 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 FRANCE
+33 2 41181308
+33 2 41181308
Pareigos: Garbės konsulas Prancūzijoje
Prancūzija FRANCIS HIRN
Adresas: Consulat Honoraire de Lituanie, 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, FRANCE
Jurisdikcija: regions of Alsace and Lorraine
+33 6 07 54 95 14
+33 3 88 21 83 03
Pareigos: Garbės konsulas
Prancūzija GÉRARD DE LAITRE
Adresas: Gazailhan, 59 rue Saint Francois-Xavier, 33170 Gradignan FRANCE
Jurisdikcija: Aquitaine
+33 5 56 75 85 75 +33 5 56 64 77 61
+33 5 56 87 88 75
Pareigos: Garbės konsulas Prancūzijoje (Akvitanija)
Prancūzija JACQUES CHARLES GOBERT
Adresas: 32 St. Grignan 13001 Marseille FRANCE
+ 33 491 547 351
+ 33 491 540 139
Pareigos: Garbės konsulas Prancūzijoje
Prancūzija MILDA GABRIELE GEORGINA ONA PERUCHE ARQUER
Adresas: 66, quai de Boisguilbert 76000, Rouen FRANCE Korespondencijai: 122, rue de la Clairiere 76360 Barentin FRANCE
Jurisdikcija: Normandy
+33 2 35923769
+33 2 35923769
Pareigos: Garbės konsulė Prancūzijoje
Prancūzija PIERRE ARNOLD CAMILLE MINONZIO
Adresas: Consulat Honoraire de Lituanie Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon Place de la Bourse 69289 Lyon Cedex 2 FRANCE Korespondencijai: B.P.195 26109 Romans sur Isere Cedex FRANCE
+33 4 7502 4302
+33 4 7502 4302
Pareigos: Garbės konsulas Prancūzijoje

Šalies diplomatinės atstovybės, akredituotos Lietuvos Respublikai:

Prancūzija Prancūzijos Respublikos ambasada
Kanceliarija
Adresas: Švarco g. 1, LT - 01131 Vilnius
Rodyti žemėlapyje
+370 5 219 96 00
ambafrance.vilnius@diplomatie.gouv.fr
+370 5 219 96 13
http://www.ambafrance-lt.org
Kultūros centras
Adresas: Didžioji 1, LT 01128 Vilnius
Rodyti žemėlapyje
+370 5 219 96 96
+370 5 219 96 39
Ekonominė misija Lietuvoje - "Business France"
Adresas: Švarco g. 1, LT - 01131 Vilnius
Rodyti žemėlapyje
plačiau »
Prancūzija Prancūzijos Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje
Prancūzijos Respublikos konsulatas Klaipėdoje
Adresas: c/o Amber Route, Naujoji uosto 3, Memelio miesto teritorija, 92500 Klaipėda
Rodyti žemėlapyje
+370 657 90 488
info@amberroute.eu
plačiau »
Prancūzija Prancūzijos Respublikos garbės konsulas Kaune
Kanceliarija
Adresas: A.Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas
Rodyti žemėlapyje
+370 37 327201,
+370 37 326449
rektoratas@lsmuni.lt
plačiau »