TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Ukrainoje, Kijeve, vyko vizų prašymus priimančių Lietuvos atstovybių darbuotojų mokymai

Sukurta: 2019.03.13 / Atnaujinta: 2019.03.18 10:36
   Ukrainoje, Kijeve, vyko vizų prašymus priimančių Lietuvos atstovybių darbuotojų mokymai
   Ukrainoje, Kijeve, vyko vizų prašymus priimančių Lietuvos atstovybių darbuotojų mokymai
   Ukrainoje, Kijeve, vyko vizų prašymus priimančių Lietuvos atstovybių darbuotojų mokymai

   2019 m. kovo 13-15 dienomis Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje, Kijeve vyko regioniniai mokymai Lietuvos Respublikos ambasadų Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Armėnijoje, Gruzijoje ir Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine, Baltarusijoje darbuotojams, priimantiems ir nagrinėjantiems prašymus išduoti vizas.

   Mokymai rengti įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2016-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Vizų tarnybų darbuotojų mokymai, II etapas“.

   Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atstovų vedamų mokymų metu aptarti Šengeno valstybių narių bendradarbiavimo klausimai, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, praktinio taikymo klausimai; vertinimo, kaip Lietuva įgyvendina Šengeno acquis bendrosios vizų politikos srityje rezultatai; darbo su išorės paslaugų teikėjais praktika; nagrinėti kiti aktualūs vizų išdavimo ir vidaus darbo organizavimo klausimai, taip pat pasidalita gerąja praktika juos sprendžiant.

   Šių mokymų metu įvykdyta nauja veikla - išorės paslaugų teikėjo, priimančio prašymus išduoti vizas, veiklos kontrolė Charkovo vizų priėmimo centre, taip pat vizų priėmimo centro darbuotojų mokymai.

   Šie mokymai buvo pirmi pagal projektą „Vizų tarnybų darbuotojų mokymai, II etapas“, kurie bus vykdomi 2019 – 2021 metų laikotarpiu ir kurių metu bus apmokyti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų trečiosiose valstybėse konsuliniai darbuotojai įvairiuose regionuose.