Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444

URM rekomenduoja nevykti į visas užsienio šalis.

Sužinokite daugiau

Naujienos

Priimti asmens dokumento – paso – išdavimo procedūros pakeitimai. Naujieji pakeitimai nustato, kad jeigu Lietuvos Respublikos pilietis dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino laikotarpiu užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo arba judėjimo jų teritorijose ribojimų negali atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą pateikti dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo, konsulinė įstaiga įsitikinusi tokio piliečio tapatybe, gali dokumentus priimti registruotu paštu arba per kurjerį.

Siekdama sudaryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems pietinėje Vokietijoje, Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje 2021 m. gegužės 14-15 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Niurnbergą.

Konsulinė misija Toronte
Įkelta 2021.04.13

Dėmesio ! Kanados Ontarijo provincijos vyriausybei įvedus sugriežtintus COVID-19 apribojimus provincijoje konsulinė misija Toronte atidedama, apie naujas misijos datas skelbsime atskirai.

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams kokybę ir prieinamumą LR užsienio reikalų ministerija ir LR ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąją konsulinę misiją į Torontą. Misija Toronte vyks gegužės 14 d. (penktadienį) ir 15 d.(šeštadienį) Prisikėlimo parapijos patalpose, adresu 1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1. 

Lietuvos Respublikos ambasada Graikijos Respublikoje šių metų gegužės 12 - 14 dienomis rengia konsulinę misiją į Nikosiją.  

Misija vyks Lietuvos Respublikos garbės generalinio konsulato Kipro Respublikoje patalpose adresu: 24 Spyrou Kyprianou Avenue, CY-1075 Nikosija (Deloitte pastato konferencijų salėje).

Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 2021 m. balandžio 27-29 d. rengia išvažiuojamąją konsulinę misiją į Malmę (Malmö).  

Konsulinės paslaugos bus teikiamos Lietuvos Respublikos generalinio garbės konsulato Švedijos Karalystėje patalpose, esančiose adresu Hyregatan 9, Malmö. 

Atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos sukeltus kelionių apribojimus ir siekdama užtikrinti konsulinių funkcijų atlikimo Lietuvos piliečiams prieinamumą, Lietuvos užsienio reikalų ministerija nusprendė pavesti Lietuvos atstovybėms Čekijoje, Kroatijoje, Moldovoje, Rumunijoje ir Vengrijoje konsulines funkcijas Lietuvos piliečiams atlikti pilna apimtimi.

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje šių metų balandžio 27-28 dienomis rengia konsulinę misiją į Tenerifę. Misija vyks Lietuvos Respublikos garbės konsulato patalpose adresu: Avda Bruselas, nº 16, Residencial Terrazas del Duque I, local B7, Costa Adeje, Tenerife.

Konsulinės misijos metu bus priimami prašymai dėl pasų bei asmens tapatybės kortelių keitimo ir išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (vaikų gimimo, santuokos, ištuokos, mirties) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, išrašų iš Civilinės būklės aktų registro išdavimo, konsulinių pažymų išdavimo, dokumentų iš Lietuvos institucijų pareikalavimo, gyvenamosios vietos deklaravimo, konsulinės registracijos.

Reikalavimai atvykstantiems į Lietuvą ir keliaujantiems į užsienio valstybes nuolat kinta. Jeigu keliauti būtina, sekite nuolat kintančią informaciją dėl galiojančių apribojimų užsienyje ir Lietuvoje bei būkite pasiruošę atlikti privalomus veiksmus. Prieš kelionę pasitikrinkite galiojančius reikalavimus.

Nuo 2003 m. liepos 1 d. Rusijos Federacijos piliečiai, keliaudami tranzitu iš pagrindinės Rusijos dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, vietoje vizų gali gauti supaprastintą tranzito dokumentą arba supaprastintą tranzito geležinkeliu dokumentą. Šios unikalios supaprastinto Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimas finansuojamas ES fondų finansinės paramos lėšomis.

2016 m. Lietuvos generaliniame konsulate Almatoje buvo įsteigtos dvi papildomos pareigybės priimtiems įsipareigojimams valstybėms narėms užtikrinti – kokybiškai nagrinėti paraiškas Šengeno vizoms gauti atstovaujant keturioms ir daugiau Šengeno partnerėms.

2020 metais surengti du Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų mokomieji seminarai. Mokymų metu, pasitelkus išorės ekspertus, buvo supažindinama su naujausiais asmenybės tobulinimo ir komunikavimo su klientais metodais. 

2020 m. gruodžio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo redakcija ir nauji konsulinio mokesčio dydžiai.

Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja įvertinti būtinybę vykti į užsienio valstybes, atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą koronaviruso pandemiją, valstybių taikomus judėjimo ir sienų kirtimo suvaržymus viruso plitimo suvaldymui, valstybėse taikomas ribojamąsias  priemones bei į Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą nacionalinį karantiną.

2020 m. rugsėjo 30 d. įvyko nuotolinės Baltijos valstybių konsulinės konsultacijos, kuriose dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijų Konsulinių departamentų atstovai, taip pat šių valstybių diplomatinių atstovybių konsuliniai pareigūnai.

Užsienio reikalų ministerijoje baigtas diegti Konsulinių paslaugų teikimo kokybės standartas, kuris padės konsuliniams pareigūnams ir darbuotojams teikti paslaugas laikantis reprezentatyvumo, objektyvumo, nešališkumo, pagarbaus ir dėmesingo bendravimo principų.

Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgus į Lietuvos turizmo verslui reikšmingas valstybes bei jų regionus, atnaujino kelionių rekomendacijas vykstantiems organizuotomis turistų grupėmis tiesioginiais užsakomaisiais skrydžiais į Tunisą, Portugalijos Madeiros ir Azorų salų regionus.

Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje šių metų rugsėjo 22-23 d. organizuoja konsulinę misiją į Almeriją. Pirmenybė bus teikiama dokumentų išdavimui naujagimiams bei piliečiams, kurių asmens tapatybės dokumento galiojimo laikas jau yra pasibaigęs ar iki galiojimo pabaigos liko mažiau nei 3 mėnesiai.

Liepos 9 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius padėkojo Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriams „Bitė Lietuva“, „Tele2“,  „Teledema“ ir „Telia“ už nuoširdų ir konstruktyvų bendradarbiavimą pasaulinės pandemijos metu.

Užsienio reikalų ministerija ragina atsisakyti kelionių į šalis, kuriose sergamumas COVID-19 virusu išlieka aukštesnis nei 15 susirgimų 100 000 gyventojų per pastarąsias 14 dienų. Su šalių sąrašu galima susipažinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje.

Birželio 15 dieną pradėjo veikti svetainė „Re-open EU“ („Vėl atsiverianti ES”), padėsianti Europos Sąjungos (ES) piliečiams greitai rasti  informaciją apie juos dominančią šalį, COVID-19 situaciją joje, visuomenės saugumą ir sveikatos protokolus bei informaciją apie poilsio paslaugas ir maitinimo įstaigas ES šalyse.