Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau

Naujienos

Baltarusijos Vyriausybės reikalavimu sumažinus Lietuvos diplomatinį atstovavimą Baltarusijoje iki minimumo, nuo 2021 metų liepos 20 dienos Baltarusijoje vizos bus išduodamos tik išimtiniais atvejais – Europos Sąjungos piliečių šeimų nariams, taip pat Baltarusijos piliečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ir dirbantiems Lietuvos įmonėse. Registruotis galima per Lietuvos vizų centrus Baltarusijoje. Konsulinė pagalba Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems Baltarusijos Respublikoje, ir toliau teikiama tik Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems Baltarusijos Respublikoje, būtinosios konsulinės paslaugos bus teikiamos tik Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske. Laikinai, iki atskiro pranešimo, yra sustabdytas naujų prašymų vizoms priėmimas Lietuvos ambasadoje Minske, konsulate Gardine ir vizų centruose.

Siekdama sudaryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Islandijoje, Lietuvos Respublikos ambasada Danijoje š.m. liepos 13-14 d. organizuoja konsulinę misiją į Islandiją. Konsulinė misija vyks New in Iceland informacijos centro (Ráðgjafarstofa fyrir innflytjendur) patalpose, adresu Laugavegur 116, 101 Reykjavík (2-as aukštas). 

Dėmesio ! Planuota konsulinė misija į Pertą liepos 24 – 26 dienomis nukeliama vėlesniam laikui dėl šiuo metu esančių kelionės apribojimų. Panaikinus ribojimus naujas misijos datas paskelbsime iš anksto, galios ta pati registracija.

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų prieinamumą Vakarų Australijoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims ambasada Australijoje liepos 24-26 dienomis organizuoja konsulinę misiją Perte.

Nuo šiandien, birželio 21 dienos, Lietuvos ambasadoje Norvegijoje pradeda veikti konsulinės informacijos skambučių centras, siekiant užtikrinti, kad telefonu besikreipiantiems asmenims būtų efektyviai ir greitai suteikiama informacija konsuliniais klausimais.

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams kokybę ir prieinamumą Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąją konsulinę misiją  Vankuveryje.

Misijos metu bus priimami Lietuvos Respublikos piliečių prašymai ir dokumentai dėl LR piliečių pasų ar/ir ATK keitimo ir išdavimo, dėl LR pilietybės atkūrimo, dėl užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, dėl konsulinių pažymų išdavimo, dėl Kanados institucijų išduotų dokumentų legalizavimo bei teikiamos kitos  konsulinės paslaugos.

Konsulinė misija vyks  liepos 8 d. (ketvirtadienį), 9 d. (penktadienį)  ir 10 d. (šeštadienį) adresu: St. Peter‘s Estonian Lutheran Church 6520 Oak St, Vancouver, BC V6P 3Z.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos ambasada Kinijoje, kuri taip pat akredituota Korėjos Respublikai, Mianmarui, Mongolijai, Tailandui ir Vietnamui, nuo 2021 m. birželio 7 d. laikinai atliks tik žemiau išvardintas konsulinės pagalbos funkcijas:

 • pagalba stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo ar ginkluoto konflikto atveju;
 • pagalba mirties atveju;
 • pagalba nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju;
 • pagalba nusikaltimų aukoms;
 • pagalba sulaikytiems, atliekantiems bausmę ar įtariamiems padarius nusikaltimą asmenims;
 • pagalba neturintiems visiško veiksnumo asmenims;
 • pagalba asmenims, praradusiems kelionės dokumentus, kelionės dokumentui tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui (AGP išdavimas);
 • pagalba Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę turintiems laivams ir orlaiviams;
 • valstybės materialinė pagalba;
 • Lietuvos Respublikos piliečių konsulinė registracija;
 • konsulinių pažymų išdavimas;
 • Lietuvos Respublikos laikino paso išdavimas.

DĖMESIO! Registracija į konsulinę misiją baigta, daugiau registracijų į šią misiją priimti galimybių nėra. Sekite informaciją apie konsulines misijas ateityje.

------

Siekdama sudaryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems vakarinėje Vokietijos dalyje, Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje 2021 m. birželio 28 - 29 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Heseno žemę.

Atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos sukeltus kelionių apribojimus ir siekdama užtikrinti konsulinių funkcijų atlikimo Lietuvos piliečiams prieinamumą, Lietuvos užsienio reikalų ministerija pavedė Lietuvos atstovybėms Moldovoje ir Rumunijoje konsulines funkcijas Lietuvos piliečiams teikti pilna apimtimi. 

Šių metų gegužės 18-19 d. ir 20-21 d. vyko Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, generalinių konsulatų Kaliningrade ir Sankt Peterburge darbuotojų 14 akademinių valandų mokomasis seminaras tema „Specialiosios tranzito schemos aktualijos. Kelionės dokumentų klastotės“. Seminarą vedė Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai pagal kompetenciją, kelionės dokumentų klastočių ekspertas taip pat Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento atstovas.

Atsižvelgdama į gegužės 23 dienos įvykius, kuomet priverstiniu būdu buvo nutupdytas „Ryanair“ keleivinis lėktuvas, skridęs maršrutu Atėnai-Vilnius, ir dėl to kylančią grėsmę asmenų saugumui bei gyvybei, Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos piliečiams nevykti į Baltarusijos Respubliką, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Užsienio reikalų ministerija (URM) tęsia konsulinių paslaugų piliečiams užsienyje pokyčių procesą. Nuo gegužės 24 dienos Lietuvos ambasadoje Norvegijoje pradės veikti papildomas priėmimo langelis. Į ambasadą bus laikinai komandiruojamas papildomas konsulinis pareigūnas, kuriam padedant tikimasi sumažinti susidariusią eilę konsulinėms funkcijoms atlikti. URM komandiruojamas diplomatas priims dokumentus pasų ir asmens tapatybės kortelių išdavimui ir keitimui, taip pat asmens grįžimo pažymėjimui gauti.

Praėjusių metų rudenį Kanberoje savo veiklą pradėjusi Lietuvos Respublikos ambasada Australijoje 2021 m. birželio 27- liepos 5 d. organizuoja pirmąją konsulinę misiją Melburne ir Adelaidėje.

Konsulinė misija Bostone
Įkelta 2021.05.19

2021 m. birželio 2-4 d. Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje atvyksta į konsulinę misiją Bostone asmens dokumentų išdavimui. 

Bus priimami prašymai ir dokumentai dėl LR pasų ar asmens tapatybės kortelių išdavimo (keitimo), užsienyje sudarytų santuokų ar gimusių vaikų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje. 

Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje 2021 m. birželio 12 d. organizuoja konsulinę misiją į Insbruką, kurios metu konsulinis pareigūnas priims Lietuvos Respublikos piliečius ir lietuvių kilmės asmenis.

Dokumentų priėmimas vyks adresu Maria-Theresien Strasse 18,  6020 Innsbruck (Insbruko miesto Rotušės patalpos, Plenarinė salė). 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke birželio 4 – 5 dienomis organizuoja išvažiuojamąją konsulinę misiją Atlantoje (Džordžijos valstija, JAV). Dokumentų priėmimas vyks Lietuvos Respublikos garbės konsulate Atlantoje, adresu 1202 Lexham Dr., Marietta, Džordžija, 30068

Siekdama sudaryti galimybes visiems užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams gauti reikalingus dokumentus ir kitas administracines paslaugas, Užsienio reikalų ministerija (URM) pradeda konsulinių paslaugų piliečiams užsienyje esminių pokyčių procesą.  Vienas reikšmingų žingsnių - gegužės 10 dieną Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje (JK) kartu su išorės paslaugų teikėju atidaromas pasų centras Mančesteryje, kuriame bus teikiama Lietuvos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo ir keitimo paslauga.

Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje šių metų birželio 22-23 d. organizuoja konsulinę misiją į Almeriją. Dokumentų priėmimas vyks viešbutyje "Elba" adresu Prolongación Avda. Mediterráneo, s/n. nuo 9:30 iki 11:30; nuo 12:00 iki 13:30; nuo 15:00 iki 17:00.

Kvotos vežėjams jau baigiasi
Įkelta 2021.05.10

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į Migracijos departamento paskelbtą pranešimą, jog kvota, nustatyta užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojais, netrukus bus išnaudota, raginame darbdavius, norinčius pasikviesti darbuotojų (vairuotojų) iš trečiųjų šalių, jau dabar kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimo dirbti išdavimo. 

Siekdama sudaryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems pietinėje Prancūzijoje, Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje 2021 m. birželio 2  d. organizuoja išvažiuojamąją konsulinę misiją į Marselį.

Konsulinės paslaugos misijos metu bus teikiamos Lietuvos Respublikos garbės konsulate Marselyje adresu: 32, rue Grignan, 13001 Marseille.