Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR

Baltijos valstybių užsienio reikalų ministerijos aptarė konsulinių funkcijų atlikimo gerinimo galimybes

sukurta: 2021.04.28 / atnaujinta: 2021-04-29 10:51 Šalis ar teritorija: Estija,Latvija
Image

Balandžio 28 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento pareigūnai nuotolinėse Baltijos valstybių užsienio reikalų ministerijų konsulinių departamentų konsultacijose su Estijos ir Latvijos kolegomis aptarė konsulinių funkcijų atlikimo gerinimo galimybes.

Susitikimo metu svarstyti konsulinės pagalbos krizių metu, pagalbos neatstovaujamiems ES šalių piliečiams ir medicininės repatriacijos klausimai, pasidalinta gerąja praktika, ieškota galimybių gerinti konsulinės pagalbos teikimą, o taip pat didinti dėl Covid-19 pandemijos sąlygotų kelionių apribojimų padidėjusią konsulinių funkcijų prieinamumo paklausą.

Konsultacijų metu ypatingas dėmesys skirtas galimybių dėl konsulinių funkcijų atlikimo kreiptis nuotoliniu būdu ir valstybių teikiamų administracinių paslaugų skaitmeninimo plėtros, o taip pat jau suskaitmenintų valstybės administracinių paslaugų pritaikymo užsienyje esantiems vartotojams, aptarimui. Lietuvos atstovai pristatė didelę pridėtinę vertę konsulinių funkcijų prieinamumo kontekste kuriančią naujovę - nuo 2019 m. liepos mėn. Jungtinėje Karalystėje išduodant Lietuvos Respublikos pasus ir asmens tapatybės korteles Lietuvos ambasadai Londone talkina išorės paslaugų teikėjai, todėl prašymus dėl paso ir asmens tapatybės kortelės gavimo galima pateikti ir pasų centruose Londone, Edinburge, o nuo gegužės 10 d. – ir Mančesteryje. Taip pat buvo pristatytos Lietuvos valstybės teikiamų administracinių paslaugų naujovės, kuriomis galės pasinaudoti ir užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai, pvz., jau egzistuojanti galimybė civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą prašymus pateikti nuotoliniu būdu bei priimtos Notariato įstatymo pataisos, kurioms įsigaliojus notariniai veiksmai galės būti atliekami per nuotolį.

Konsultacijų metu aptartas bendradarbiavimas su išorės paslaugų tiekėjais, pasikeista vertinimais, perspektyvomis, gerąja praktika sprendžiant Covid-19 iššūkius. Išsakyti lūkesčiai ir preliminarios pozicijos iki šių metų pabaigos tikintis sulaukti ES Komisijos teisėkūros pasiūlymo dėl e-vizų bei viso Šengeno vizų proceso skaitmenizavimo. Detaliai diskutuota dėl konsultacijų procedūros naudojant VIS-mail, pagal Šengeno vizų kodekso 22 str. Visi konsultacijų dalyviai optimistiškai vertina siekius eiti ES vizų proceso skaitmenizavimo keliu, bendradarbiavimą su išorės paslaugų tiekėjais ir pasisakė už tolimesnį pozicijų derinimą tarp trijų Baltijos valstybių siekiant progreso šiose srityse.

Baltijos valstybių konsultacijos konsuliniais klausimais organizuojamos kiekvienais metais. Šios konsultacijos vyko Latvijos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento iniciatyva.