Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR

Dvi Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje įsteigtos pareigybės toliau bus finansuojamos vidaus saugumo fondo lėšomis

sukurta: 2021.01.07 / atnaujinta: 2023-08-30 10:39
Image

2016 m. Lietuvos generaliniame konsulate Almatoje, įgyvendinant Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas“, buvo įsteigtos dvi papildomos pareigybės (konsulinio pareigūno ir techninio darbuotojo) priimtiems įsipareigojimams valstybėms narėms užtikrinti – kokybiškai nagrinėti paraiškas Šengeno vizoms gauti atstovaujant keturioms ir daugiau Šengeno partnerėms.

Šie etatai ir toliau bus finansuojami Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis, įgyvendinant sekantį projektą „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, II etapas“ (įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio 1 d.).

Šiuo metu Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje nagrinėja prašymus Šengeno vizoms gauti Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Islandijos vardu. Atsižvelgiant į išaugusius konsulato žmogiškuosius resursus yra užtikrinamas tinkamas prisiimtų įsipareigojimų atstovaujant Šengeno valstybėms narėms vykdymas, taip prisidedant prie bendros Europos Sąjungos vizų politikos srities, apimančios geresnį konsulinį aprėpimą ir racionalų esamų žmogiškųjų ir administracinių resursų panaudojimą.

Susijusios naujienos