Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU ! Atsižvelgdama į sudėtingą saugumo situaciją, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja įvertinti būtinybę lankytis Ukrainoje, o jau esantiems šalyje piliečiams išlikti budriems bei sekti Lietuvos ir vietos institucijų skelbiamą oficialią informaciją. Sužinok daugiau.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Išduodant Šengeno vizas Kazachstane ir Ukrainoje atsisakoma bendradarbiavimo su komerciniais tarpininkais

Sukurta: 2017.09.18 / Atnaujinta: 2020.10.16 17:20 Šalis ar teritorija: Kazachstanas,Ukraina

Lietuvos vizų tarnybų Kazachstane ir Ukrainoje bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais, priimant prašymus išduoti Šengeno vizas, baigsis 2018 m. balandžio 2 d. Šis sprendimas priimtas, įvertinus pasikeitusią situaciją, kitų Šengeno šalių patirtį ir siekiant užtikrinti efektyvesnį ir skaidresnį vizų paraiškų priėmimą konsulinėse įstaigose.

Užsienio reikalų ministerija, bendradarbiaudama su kitomis Šengeno valstybėmis, siekia perimti gerąsias praktikas, įvertinti kitų šalių patirtį ir užtikrinti, kad, priimant paraiškas Šengeno vizoms gauti, būtų taikoma kuo vienodesni standartai. Įgyvendinus šį sprendimą, Kazachstane bus suvienodinta visų šioje šalyje veikiančių Lietuvos vizų tarnybų paraiškų priėmimo praktika.

Įsigaliojus beviziam režimui su Ukraina, žymiai sumažėjo Šengeno vizų poreikis. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad pagal Šengeno reikalavimus visi vizų pareiškėjai turi pateikti savo biometrinius duomenis, tenka įvertinti esamas bendradarbiavimo formas ir ieškoti būdų sumažinti administracinę naštą vizų paraiškas teikiantiems užsieniečiams ir šioje srityje dirbančioms Lietuvos institucijoms.

Užsienio šalių piliečiai Kazachstane ir Ukrainoje dėl Šengeno vizos išdavimo ir toliau galės kreiptis įprastais būdais: tiesiogiai į Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba į Vizų centrus, su kuriais bendradarbiauja Lietuvos vizų tarnyba.

Užsienio reikalų ministerija tikisi, kad Lietuvos ir užsienio turizmo organizatoriai turės pakankamai laiko prisiderinti prie šių pokyčių ir surasti naujų bendradarbiavimo su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis būdų, siekiant atvykstamojo turizmo plėtros ir didesnio užsienio valstybių piliečių susidomėjimo Lietuva.