Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Keičiama paso išdavimo tvarka piliečiams, negalintiems atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą

Sukurta: 2021.04.22 / Atnaujinta: 2021.04.22 10:03

Priimti asmens dokumento – paso – išdavimo procedūros pakeitimai. Naujieji pakeitimai nustato, kad jeigu Lietuvos Respublikos pilietis dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino laikotarpiu užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo arba judėjimo jų teritorijose ribojimų negali atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą pateikti dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo, konsulinė įstaiga įsitikinusi tokio piliečio tapatybe, gali dokumentus priimti registruotu paštu arba per kurjerį.

Atkreipiame dėmesį, kad ši galimybė galės būti taikoma tik išimtiniais atvejais, t. y. jei dėl užsienio valstybėse taikomų judėjimo ribojimų nėra galimybės atvykti į Migracijos departamentą ar į konsulinę įstaigą, jei piliečio, kuriam bus išduotas ar pakeistas pasas, duomenys yra Gyventojų registre, jei jam jau buvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki vienerių metų amžiaus) ir jis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai.

Dėl dokumentų pateikimo nurodytuoju būdu turės būti iš anksto susitarta su konsuline įstaiga, o konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas elektroninėmis vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis turės įsitikinti dokumentus pateikusio asmens ir piliečio, kuriam bus išduodamas ar keičiamas pasas, tapatybe.

Taip pat svarbu žinoti, kad teikiant dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo registruotu paštu arba per kurjerį nėra galimybės elektroniniu būdu fiksuoti pirštų antspaudų. Todėl visiems piliečiams nuo 12 metų amžiaus šia tvarka išduodami pasai galios ne ilgiau kaip 12 mėn.

Kaip ir teikiant dokumentus paso išdavimui ar keitimui asmeniškai, bus taikomas nustatyto dydžio konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą.

Šie pasikeitimai yra taikomi tik Lietuvos Respublikos paso išdavimui ar keitimui. Dokumentų asmens tapatybės kortelės išdavimui ar keitimui registruotu paštu ar per kurjerį pateikti ir toliau nebus galima.