Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444

URM rekomenduoja nevykti į visas užsienio šalis.

Sužinokite daugiau

Naujienos

Keičiasi konsulinio mokesčio dydžiai ir mokėjimo tvarka

Sukurta: 2020.11.23 / Atnaujinta: 2020.12.15 11:07

2020 m. gruodžio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo redakcija ir nauji konsulinio mokesčio dydžiai.

Naujoje įstatymo redakcijoje patikslintas konsulinio mokesčio objektų sąrašas, nustatyta konsulinių paslaugų vartotojo apsauga nuo dvigubo neteisingo apmokestinimo, t. y. konsulinis mokestis nebus imamas už pakartotinį konsulinio veiksmo atlikimą, kai jį būtina pakartoti ne dėl asmens, kuris paprašė atlikti konsulinį veiksmą, klaidos, taip pat sumažintas socialiai ir ekonomiškai nepagrįstų mokestinių lengvatų skaičius.

Su naujais konsulinio mokesčio dydžiais galite susipažinti čia. Pasibaigus kalendoriniams metams Vyriausybė reguliariai tikslins konsulinio mokesčio dydžius, atsižvelgdama į faktinį patiriamų išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą, ir jie įsigalios nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos, išskyrus atvejus, kai juos tiesiogiai reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, taip pat Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos tarptautinės sutartys.