Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Lietuvos atstovybės Moldovoje ir Rumunijoje konsulines funkcijas Lietuvos piliečiams teiks visa apimtimi

Sukurta: 2021.05.31 / Atnaujinta: 2021.09.15 09:13 Šalis ar teritorija: Moldova,Rumunija

Atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos sukeltus kelionių apribojimus ir siekdama užtikrinti konsulinių funkcijų atlikimo Lietuvos piliečiams prieinamumą, Lietuvos užsienio reikalų ministerija pavedė Lietuvos atstovybėms Moldovoje ir Rumunijoje konsulines funkcijas Lietuvos piliečiams teikti pilna apimtimi. 

Nuo birželio 1 dienos Moldovoje ir Rumunijoje bus atliekamos visos Lietuvos Respublikos konsuliniame statute numatytos funkcijos. Įsakymu keičiama galiojusi tvarka, pagal kurią šiose atstovybėse buvo atliekamos tik su konsulinės pagalbos teikimu susijusios konsulinės funkcijos.

Lietuvos piliečiai, gyvenantys Moldovoje ir Rumunijoje, į šias atstovybes galės kreiptis dėl Lietuvos paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo, civilinės būklės aktų registravimo bei prašymų dėl civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikimo, notarinių veiksmų atlikimo, prašymų dėl Lietuvos pilietybės pateikimo ir kitų Konsuliniame statute numatytų funkcijų.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl COVID-19 pandemijos ribojimų ir asmenų saugumui keliamų reikalavimų užtikrinimo, dėl aukščiau nurodytų funkcijų atlikimo Lietuvos piliečiai bus priimami tik iš anksto užsiregistravę.