Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Organizuojama konsulinė misija Perte, Vakarų Australijoje

Sukurta: 2021.06.21 / Atnaujinta: 2021.09.15 09:06 Šalis ar teritorija: Australija

Dėmesio ! Planuota konsulinė misija į Pertą liepos 24 – 26 dienomis nukeliama vėlesniam laikui dėl šiuo metu esančių kelionės apribojimų. Panaikinus ribojimus naujas misijos datas paskelbsime iš anksto, galios ta pati registracija.

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų prieinamumą Vakarų Australijoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims ambasada Australijoje liepos 24-26 dienomis organizuoja konsulinę misiją Perte. Misijos metu bus galima pateikti dokumentus dėl Lietuvos Respublikos paso, asmens tapatybės kortelės, išdavimo/keitimo, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo,  dėl užsienio valstybėse įregistruotų civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, prašymus civilinės būklės akto (gimimo, santuokos) įrašą liudijančiam išrašui gauti, deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje, išvykusiems iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, pateikti prašymus konsulinėms pažymoms (pvz., apie neteistumą, apie šeiminę padėtį ir kt.) gauti, paskelbti prarastus pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, pateikti dokumentus Asmens grįžimo pažymėjimui (AGP) gauti, užpildyti konsulinės registracijos anketą.

SVARBU! Konsulinės paslaugos bus teikiamos tik iš anksto užsiregistravusiems asmenims. Registracija baigiasi 2021 m. liepos 16 d. (penktadienį) 17:00 val. Dėl išankstinės registracijos Perte prašome kreiptis į Garbės konsulę p. Christine Jankus :

Konsulinės misijos vieta: 66 Wimbledon street, Beckenham 6107 WA

 Apie konsulinių mokečių ir pašto išlaidų mokėjimo tvarką pareiškėjai bus informuoti artėjant konsulinei misijai. Mokėjimas įmanomas tik pavedimu į Ambasados sąskaitą ANZ banke:

Embassy of Lithuania./BSB 012984/Account number  151848148 

Informaciją apie būtinus pateikti dokumentus kreipiantis dėl konsulinių paslaugų misijos metu galite gauti Garbės konsulate Adelaidėje  (el.paštas: ) ir ambasadoje Kanberoje (el.paštas: ).

 

Susijusios naujienos