Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR

Pratęstas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje įsteigtų papildomų pareigybių finansavimas vidaus saugumo fondo lėšomis

sukurta: 2022.04.25 / atnaujinta: 2023-08-30 10:35 Šalis ar teritorija: Kazachstanas
Image

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 1 d. pratęstas dviejų papildomų pareigybių (konsulinio pareigūno ir techninio darbuotojo) finansavimas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis, pratęsus sėkmingai vykdomo projekto „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, II etapas“ (įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio 1 d.) įgyvendinimo laikotarpį.

Šias pareigas einantys darbuotojai toliau užtikrins įsipareigojimų keturioms ir daugiau valstybėms narėms Šengeno partnerėms vykdymą kokybiškai nagrinėdami prašymus Šengeno vizoms gauti.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje nagrinėja prašymus Šengeno vizoms gauti ir Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos bei Islandijos vardu. Didesni konsulato žmogiškieji ištekliai leis toliau užtikrinti tinkamą įsipareigojimų Šengeno valstybėms narėms vykdymą, prisidėti plėtojant labai svarbią bendrosios Europos Sąjungos vizų politikos sritį, geresnę konsulinę aprėptį ir racionalų žmogiškųjų ir administracinių išteklių naudojimą.

Konsulinio atstovavimo išplėtimo Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje projekto II etapas prisideda prie URM strateginio veiklos plano 2021‒2023 metams įgyvendinimo ir atitinka šio plano strateginį tikslą „Didinti Lietuvos įtaką ir matomumą pasaulyje“, taip pat įgyvendina ankstesnės Vyriausybės patvirtinto 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginio tikslo „Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora“ uždavinius: Nr. 9.2 „Kokybiškai ir kiekybiškai sustiprinti bendradarbiavimą su Lietuvai strategiškai svarbiomis valstybėmis, stiprinant diplomatinį atstovavimą ir ekonominę diplomatiją“ ir Nr. 9.3 „Plėsti bendradarbiavimą ir diplomatinį atstovavimą dinamiškai besivystančiame Azijos regione“.

Projekte numatyta veikla bus tęsiama ir po projekto įgyvendinimo pabaigos, 2022 m. gruodžio 31 d. Ji bus finansuojama iš Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšų.

Susijusios naujienos