Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Sėkmingai baigti dar vieneri Specialiosios tranzito schemos, finansuojamos Vidaus saugumo fondo lėšomis, įgyvendinimo metai

Sukurta: 2021.01.07 / Atnaujinta: 2021.09.15 09:30
Image

Nuo 2003 m. liepos 1 d. Rusijos Federacijos piliečiai, keliaudami tranzitu iš pagrindinės Rusijos dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, vietoje vizų gali gauti supaprastintą tranzito dokumentą arba supaprastintą tranzito geležinkeliu dokumentą. Šios unikalios supaprastinto Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimas (toliau – STS) finansuojamas ES fondų finansinės paramos lėšomis.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, viena iš STS funkcionavimą užtikrinančių institucijų, sėkmingai įgyvendino ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos finansinės paramos projekte „Papildomos URM veiklos sąnaudos 2019-2021 m.“ (Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.3.) numatytas veiklas.

2019 – 2021 m. Užsienio reikalų ministerijos papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti skirta 8 535 000 eurų. Šiomis lėšomis išlaikomi STS funkcionavimą užtikrinantys Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasados Maskvoje, Lietuvos Respublikos generalinių konsulatų Sankt Peterburge ir Kaliningrade darbuotojų etatai, apmokamos ryšio linijų nuomos, informacinės sistemos palaikymo, transporto, nakvynės, darbo priemonių įsigijimo, patalpų išlaikymo, komandiruočių ir kitos einamosios išlaidos. 2019 m. daug dėmesio buvo skirta darbuotojų aprūpinimu naujomis darbo priemonėmis, o 2020 m. pradžioje - atnaujinta darbuotojų specialioji apranga bei Supaprastino tranzito dokumentų informacinė sistema.

2020 m. sparčiai plintantis koronavirusas iškėlė rimtų iššūkių įgyvendinant Specialiąją tranzito schemą, tačiau ir COVID-19 pandemijos sąlygomis buvo sėkmingai užtikrintas STS funkcionavimas: buvo peržiūrėtos ir pakeistos tranzito dokumentų išdavimo tvarkos, atsižvelgiant į aplinkybes organizuotas Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų įteikimas informacinėmis ryšio priemonėmis.

Specialioji tranzito schema įgyvendinama vadovaujantis Tarybos reglamentais (EB) Nr. 693/2003 ir Nr. 694/2003. Kasmet tranzitu per Lietuvą vykstantiems Rusijos Federacijos piliečiams išduodama per 14 000 Supaprastinto tranzito dokumentų ir daugiau nei 220 000 supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų.

 

Susijusios naujienos