Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444

Naujienos

Vidaus saugumo fondo lėšomis Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje įsteigtos dvi naujos pareigybės

Sukurta: 2016.05.03 / Atnaujinta: 2020.10.16 17:20 Šalis ar teritorija: Kazachstanas
Image

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje buvo įsteigtos dvi papildomos pareigybės priimtiems įsipareigojimams valstybėms narėms užtikrinti - kokybiškai nagrinėti paraiškas Šengeno vizoms gauti atstovaujant keturias ir daugiau Šengeno partneres.

Nauji etatai buvo įsteigti įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2016-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas“.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje nagrinėja prašymus Šengeno vizoms gauti Estijos, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos vardu. Atsižvelgiant į išaugusius konsulato žmogiškuosius resursus bus siekiama užtikrinti tinkamą prisiimtų įsipareigojimų atstovaujant Šengeno valstybėms narėms vykdymą, taip prisidedant prie labai svarbios ir veiksmingos bendros ES vizų politikos srities, apimančios geresnį konsulinį aprėpimą ir racionalų esamų žmogiškųjų ir administracinių resursų panaudojimą, plėtojimo.

Susijusios naujienos