Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU ! Atsižvelgdama į sudėtingą saugumo situaciją, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja įvertinti būtinybę lankytis Ukrainoje, o jau esantiems šalyje piliečiams išlikti budriems bei sekti Lietuvos ir vietos institucijų skelbiamą oficialią informaciją. Sužinok daugiau.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Vidaus saugumo fondo lėšomis Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje įsteigtos dvi naujos pareigybės

Sukurta: 2016.05.03 / Atnaujinta: 2020.10.16 17:20 Šalis ar teritorija: Kazachstanas
Image

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje buvo įsteigtos dvi papildomos pareigybės priimtiems įsipareigojimams valstybėms narėms užtikrinti - kokybiškai nagrinėti paraiškas Šengeno vizoms gauti atstovaujant keturias ir daugiau Šengeno partneres.

Nauji etatai buvo įsteigti įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2016-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas“.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje nagrinėja prašymus Šengeno vizoms gauti Estijos, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos vardu. Atsižvelgiant į išaugusius konsulato žmogiškuosius resursus bus siekiama užtikrinti tinkamą prisiimtų įsipareigojimų atstovaujant Šengeno valstybėms narėms vykdymą, taip prisidedant prie labai svarbios ir veiksmingos bendros ES vizų politikos srities, apimančios geresnį konsulinį aprėpimą ir racionalų esamų žmogiškųjų ir administracinių resursų panaudojimą, plėtojimo.

Susijusios naujienos