Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444

URM rekomenduoja nevykti į visas užsienio šalis.

Sužinokite daugiau

Naujienos

Vidaus saugumo fondo lėšomis pratęstas dviejų naujai įsteigtų pareigybių finansavimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje

Sukurta: 2021.01.07 / Atnaujinta: 2021.01.25 17:10
Image

2016 m. Lietuvos generaliniame konsulate Almatoje buvo įsteigtos dvi papildomos pareigybės priimtiems įsipareigojimams valstybėms narėms užtikrinti – kokybiškai nagrinėti paraiškas Šengeno vizoms gauti atstovaujant keturioms ir daugiau Šengeno partnerėms.

Nauji etatai buvo įsteigti įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2016-2019 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas“. Šių etatų finansavimas toliau tęsiamas įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2019-2022 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, II etapas“.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje nagrinėja prašymus Šengeno vizoms gauti Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Islandijos vardu. Atsižvelgiant į išaugusius konsulato žmogiškuosius resursus yra užtikrinamas tinkamas prisiimtų įsipareigojimų atstovaujant Šengeno valstybėms narėms vykdymas, taip prisidedant prie bendros ES vizų politikos srities, apimančios geresnį konsulinį aprėpimą ir racionalų esamų žmogiškųjų ir administracinių resursų panaudojimą.