Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Vidaus saugumo fondo lėšomis surengtas Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų mokomasis seminaras

Sukurta: 2021.11.22 / Atnaujinta: 2021.11.22 15:01
Image

Šių metų lapkričio 11-12 d. ir 18-19 d. vyko Specialiąją tranzito schemą (STS) įgyvendinančių Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, generalinių konsulatų Kaliningrade ir Sankt Peterburge darbuotojų 14 akademinių valandų mokomasis seminaras tema „Bendravimo psichologija ir veiksminga vidinė komunikacija komandoje, sudėtingų situacijų sprendimai. Kibernetinis saugumas. Specialiosios tranzito schemos aktualijos.“ Seminarą vedė Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai pagal kompetenciją, kibernetinio saugumo ekspertas, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas, UAB „Skills Lab“ lektorius.

Mokymų metu suteiktos žinios padės darbuotojams ugdyti komandinio darbo kompetencijas bei valdyti savo emocijas sudėtingų situacijų metu. Dalyviai supažindinti su  Rusijos Federacijos piliečių kelionės dokumentais ir dokumentų klastojimo požymiais. Ypatingas dėmesys buvo skirtas, supažindinant su šiuo metu aktualiomis temomis: rizika ir pažeidžiamumu kibernetinėje erdvėje, nelegalios migracijos problemomis ir galimais sprendimo būdais, aktualiais įgyvendinant STS. Taip pat, dirbant grupėse, buvo išnagrinėti  Supaprastinto tranzito dokumentų išdavimą ir darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, pagilinti praktiniai įgūdžiai, reikalingi įgyvendinant STS traukiniuose,  aptartos STS aktualijos.

Šis seminaras buvo organizuotas įgyvendinant Vidaus saugumo fondo projektą Nr. LT/2018/VSF/4.5.1.2 „STS darbuotojų mokymas, II etapas“, kuriam yra skirta 132 000,00 eurų. Specialiąją tranzito schemą įgyvendinantys darbuotojai šio projekto lėšomis taip dalyvavo finansų, viešųjų pirkimų, darbo teisės seminaruose, taip pat nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio sėkmingai mokosi anglų ir rusų kalbas. Projektas vykdomas 2019-2021 m.

Susijusios naujienos