Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Naujienos

Vidaus saugumo fondo lėšomis surengti projekto Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų mokomieji seminarai

Sukurta: 2020.12.15 / Atnaujinta: 2021.09.15 09:30

2020 metais surengti du Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų mokomieji seminarai. Mokymų metu, pasitelkus išorės ekspertus, buvo supažindinama su naujausiais asmenybės tobulinimo ir komunikavimo su klientais metodais. Seminarus vedė bendrovių „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir “OVC Consulting“ lektoriai. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos laikotarpio sąlygas, seminarai surengti nuotoliniu būdu.

Gegužės 28 – birželio 4 dienomis vyko mokomasis seminaras „Asmenybės efektyvumas ir augimas“. Mokymų metu dalyviai sužinojo apie įvairius darbingumo palaikymo būdus ir priemones: kaip sustiprinti asmeninės vertės suvokimą, pasitikėjimą savimi, gebėti konfrontuoti, aiškiai komunikuoti savo poziciją, priimti sprendimus, pagrįstus asmeniniais poreikiais, norais ir vertybėmis. Taip pat buvo perteiktos žinios ir praktiniai įgūdžiai darbingumui palaikyti, atskleisti būdai, kaip mokymų metu pristatytus metodus taikyti praktiškai asmeniniame gyvenime ir darbinėje veikloje. Mokymų metu buvo atliekamos praktinės užduotys, žinių pokyčio patikrinimo testai, simuliacijos.

Lapkričio 30 - gruodžio 1, 2, 11 dienomis vyko mokomasis seminaras tema „Aptarnavimo kultūra: Konsulinių paslaugų teikimo standarto taikymas“. Mokymų metu dalyviams buvo suteiktos žinios apie asmenų aptarnavimo procesą teikiant konsulines paslaugas, aptarnavimo principus, sąlygas ir kokybės reikalavimus, kai su klientu bendraujama tiesiogiai (asmeniškai), telefonu ar elektroninėmis priemonėmis. Žinių įsisavinimui buvo atliekamos įvairios praktinės užduotys, nagrinėjami specifiniai atvejai, vyko aktyvūs temų aptarimai ir diskusijos. Mokymų metu įgytos praktinės žinios bus taikomos kasdieniame darbe teikiant konsulines paslaugas, padės laikytis reprezentatyvumo, objektyvumo ir nešališkumo bei pagarbaus ir dėmesingo bendravimo principų.

Šie seminarai organizuoti įgyvendinant Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamą projektą „STS darbuotojų mokymas, II etapas“. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį - 2019-2020 metus - įvykdyti ketveri tokio pobūdžio mokymai, o taip pat darbuotojai dalyvavo seminaruose finansų, darbo teisės, viešųjų pirkimų, žmogiškųjų išteklių valdymo, personalo administravimo temomis, informacinių technologijų sistemų naudojimo bei jų administravimo, mokėsi užsienio kalbų.

Susijusios naujienos